RESUM DEL PLE DEL 15 DE JULIOL DE 2019

L’Ajuntament en Ple, reunit a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial el 15 de Juliol de 2019, va celebrar la sessió extraordinària per tal de tractar els temes que es relacionen. 
El primer punt de l' ordre del dia es va donar lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors.
A continuació és va votar i aprovar per unanimitat el Règim de Sessions d'Òrgans Col·legiats, que són el Ple de l'Ajuntamnet i la Junta de Govern Local. 
El tercer punt era donar compte de la renúncia del regidor Israel Falcó, declarar la vacant i demanar a la Junta Electoral que expedeixi credencial per el senyor Àngel Camacho. 
Seguidament és va donar compte de les resolucions d'Alcaldia, que eren el nomenament dels membres de la Junta de Govern, els Tinents d'Alcalde i les delegacions de funcions i pròpies. 
És va donar compte de la creació i designació dels portaveus dels 4 grups politícs que formen part de l'Ajuntament. 
El sisè punt de l'ordre del dia, era la composició i la creació de les comissions informatives generals, que són:
  • Àrea de territori, sostenibilitat i serveis centrals
  • Àrea de serveis a les persones
  • Comissió especial de comptes
Aquestes comissions van se aprovades per unanimitat del ple i és celebraran el segon dijous de cada mes.
Tot seguit és va votar el nomenament de representats a organismes i entitats, va se aprovat amb els vots a favor d'ERC, la CUP i JxC
Finalment és van aprovar les retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació, amb nou vots a favor, dos vots en contra i una abstenció.
Podeu recuperar el ple en el següent ellàç:
 
1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges