RESUM PLE DEL 18 DE MARÇ DEL 2021

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera presencial el 18 de Març de 2021, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria de manera presencial, per tal de tractar els assumptes que es relacionen. 

1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Unanimitat

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Teresa: no he vist les juntes o n’hi ha molt poques. Sobre els crèdits incobrables està dins això?

Enric: no és punt de ple.

Teresa: els noms a vegades no coincideixen i costa saber que són.

Enric: les Juntes són “Junta” i la data, i els altres normalment és sol posar el nom de l’acord.

Teresa: tinc una pregunta de crèdit incobrables que la faré quan toqui.

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. Donar compte morositat i estabilitat 4t trimestre 2020

3.2. Donar compte Decret tancament exercici 2020

Vanessa: com cada trimestre el mes de gener és va enviar la informació sobre estabilitat pressupostaria. Si hi haguessin les normes vigents veuríem que tenim necessitat de finançament, és un any excepcional per la COVID i per això les han suspès.

Període mitja de pagament és de 3,83 dies. És compleix en el període mitja i sense endeutament, trèiem que l’Ajuntament esta sanejat i que s’haurà de complir l’estabilitat pressupostaria de cara al 2022

3.3. Dictamen suspensió taxa núm. 22: Anuncis Fira

Posem els anuncis més petits del programa de Fira gratuïts perquè tothom pugui tenir cabuda.

Unanimitat

3.4. Dictamen Aprovació compte de gestió ORGT exercici 2020

Aprovem el compte de recaptació fet per ORGT del 2020.

Aprovem els 2 blocs de taxes generals i el de mutes.

Unanimitat

3.5. Dictamen expedient extrajudicial crèdit

Aprovem factures del 2020, i que s’han d’incorporar al 2021. Totes tenien partides per el 2020 però degut en canvi de l’any les hem de registrar el 2021, és passa per ple pel canvi d’anualitat.

Unanimitat

3.6. Dictamen Marc pressupostari 2022 a 2024

És un previsió del pressupost a 3 anys vista, s’ha fet segons històric tenien en compte i fent uns petits increments per la millora de la situació econòmica.

3.7. Dictamen aprovació conveni ASGEL

És un conveni amb la diputació per l’assessoria i programari de serveis econòmics i comptables, és una actualització i no suposa cap cost.

3.8. Dictamen aprovació conveni subvenció ADF d’Artés, Calders i Monistrol de Calders

Marisa: és un conveni treballat amb els 3 pobles que formen part de l’ADF, és per subvencionar una part de les despeses. Ja no només fan tasques de prevenció i extinció d’incendis sinó que col·laboren amb festes i esdeveniments del municipi. Hi ha un acord de col·laboracions, com amb el tema de manteniment d’hidrants, col·laboracions amb la policia, i altres tasques.

Enric: tal com vam aprovar al pressupost és de 9.800€, i la poden justificar bianualment.

Unanimitat

3.9. Dictamen aprovació sol·licituds subvencions XARXA DIPUTACIÓ 2021

Són les subvencions que hem demanat, del catàleg que treu cada any la Diputació. Hem passat les que acabaven el termini ara, i algunes que són anuals que és podran anar demanant. Actualment n’hem demanat 47.

Teresa: estem d’acord, però amb els títols no esta clar. Ens abstindrem perquè no sabem exactament quines són. Voldríem informació abans.

Enric: si teniu algun dubte les podem comentar, i si en teniu alguna en ment la podem comentar per demanar.

11 a favor 2 abstencions

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1. Adhesió protocol davant les violències sexuals en espais públics d’oci de la comarca del Bages

Mariona: durant l’any passat el Consell Comarcal del Bages és va esta treballant sobre el protocol en l’oci nocturn amb col·laboració amb les àrees de Joventut i igualtat. Vam participar jo i la Nabila.

Nabila: llegeix els acord del protocol.

Unanimitat

4.2. Aprovació Pla d’usos de l’equipament juvenil d’Artés

Mariona: Amb aquest pla d’usos és vol donar una volta al que realment necessiten a través d’enquestes als joves, que en volen i que n’esperen.

S’ha valorat el pis de dalt.

És farà un segon procés per definir usos de la planta baixa.

11 a favor i 2 abstencions

4.3. Aprovació bases generals i específiques reguladores de l’atorgament de subvencions per l’Ajuntament d’Artés

Eli: és la subvencions que és donen a totes les entitats registrades al municipi. Les passem totes menys les de la Cooperació Internacional i Solidaritat que és passaran al pròxim ple.

Bàsicament són iguals, només canvien algunes preguntes que tècnicament és va detectar que no és responien i s’incorporen altres que si que és veien reflectides d’altres maneres.

Montserrat: com totes les bases i convocatòries, quedaran exposades 20 dies. Heu de concretar si obrim ja la convocatòria.

Eli: Si, obrim la convocatòria i un mes per presentar.

Teresa: aquestes subvencions són per l’any 2022?

Eli: són per l’any 2021. Ara presenten la sol·licitud i llavors tenen temps per justificar les activitats fetes en el 2021, fins al gener de 2022-

Teresa: la comissió esta formada per el regidor, 2 tècnics i 2 membres d’entitats sense vot. Cal que hi vagin? S’ha fet sempre així?

Eli: és fa sempre així, i les entitats venen i s’escolten molt per la part tècnica.

Teresa: l’any que ve el futbol fa els 100 anys, se’ls donarà alguna cosa especial? S’estan preparant?

Eli: hi ha una comissió que ja treballa, i de cara a l’any que ve s’ha de valorar si és donarà alguna cosa especial.

Juanjo: quan es paguen? Si és justifiquen al gener? No és paguen al 2021?

Eli: Tenen temps per justificar les activitats fetes en el 2021, fins al gener de 2022. És va donar un mes més perquè moltes entitats tenen actes al desembre i cal presentar les factures. Les entitats han de poder justificar els diners que se’ls donen amb factures sinó no és donarà la quantitat total sinó la justificada. És paguen 2022 les del 2021.

Ramon: pensem que ja que s’han canviat les bases és podrien haver fet més bé, ja que no queda clar com s’atorguen els punts ja que no queda clar com és decideix la puntuació.

Eli: és va comentar a la comissió que si és volen fer unes bases des de 0 cal un procés participatiu que és va fer fa molts anys, no hem volgut modificar sinó adaptar a les noves necessitats de les entitats.

Ramon: crec que tot el sistema ha de quedar molt clar per tothom, ja que són diners que és donen, i hauria d’estar més clar com és fa la distribució.

11 afirmatius i 2 en contra.

5. MOCIONS NO RESOLUTIVES

5.1. Moció Declaració institucional Manifest 8 de març, dia internacional de les dones

Fan la lectura entre les 5 regidores.

Unanimitat

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Moció a Favor de l’Amnistia.

Vots inclusió 11 afirmatius i 2 en contra

Enric llegeix la moció

Teresa: volia demanar sobre el punt numero 4 és pot tornar a llegir.

Enric: llegeix.

Teresa: Això s’entén que l’ajuntament demanarà el teixit associatiu municipal a que és mobilitzi. Esta previst fer-ho?

Enric: així ho hem passat i ho farem.

Pere: és campanya nacional i en un futur aniran aterrant noves crides.

Eli: com diu el Pere és fer una crida a les associacions i no anar una per una.

Teresa: es farà?

Eli: si ho farem

11 afirmatius i 2 en contra

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL∙LACIONS

Juanjo: tinc varis temes, volem apel·lar una mica, tots sabem que la burocràcia és lenta i em preocupa sobretot a nivell municipal. Tinc varis casos, un senyor que vol fer un canvi d’una granja de cavalls, porta 7 mesos des dels primers contactes. Ha hagut de portat varies documentacions, i te el permís del Departament d’agricultura, i tot són través i més documentació requerida per l’ajuntament. Se que poder és un tema més tècnic. Hem d’estar més aprop de la gent.

Enric: no coneixem el cas, ja que no ens entren i van directament a tècnics, si hi ha requeriment si que podem fer un seguiment dels casos. No el coneixíem i demanarem a veure com està i que és pot fer. I si sabeu d’algun altre ens ho podeu comunicar a nosaltres o als tècnics. No volem que és mal interpreti, que els direm que han de fer però podem revisar les prioritats.

Juanjo: parlo d’aquest cas perquè el conec, però cal poder més facilitats en les administracions. Poder caldria que un polític i passes per parlar amb ell i tranquil·litzar-lo.

Enric: ho mirarem i intentarem parlar amb ell.

Juanjo: el següent és més genèric, és sobre les ajudes del mes de desembre i que encara no sapiguem quan arribaran. No sabem com pot se tant lent en aquestes situació. És va demanar una documentació, i després una altre i encara ningú a cobrat i sap com va el tema.

Enric: un cop aprovades les bases i va haver l’exposició publica. Un cop entrada la documentació i fet el primer cribratge s’ha de revisar la documentació entrada que sota el paper d’auto responsabilitat s’ha de validar. En el segon cribratge vam tenir un problema a l’hora de veure els deutes amb hisenda i amb l’ajuntament. Ens faltava l’accés a la plataforma per validar els deutes amb hisenda i ens va demorar un mes. Ahir vam firmar l’aprovació, i ara s’està trucant i informant als presentats. Ara hi hauran 10 dies de d’al·legacions i a partir d’aquí és pagarà.

També es planteja una segona tanda, que intentarem anar més ràpida ja que hem agafat un bagatge que no teníem.

Vanessa: el pagament es faran entre el 6-7 d’abril

Juanjo: alguns diuen que si s’haguessin pagat abans poder no tindrien la deute. Bàsicament és una critica per millorar i fer-ho més fàcil i àgil de cara al futur, ja que les administracions locals són les més properes.

Vanessa: el tema dels deutes ho diu la llei general.

Juanjo: com esta el tema del centre cívic, porta un any tancat, i la gent que anava a diari no hi poden anar. Voldríem saber com esta.

Enric: és va treure a l’estiu i les dues persones hi van renunciar. S’està treballant i modificant les bases, i no sabíem si val la pena treure de nou mentre hi hagi les restriccions actuals ja que hi ha una inversió a fer a dins que poder si no pots obrir no surt a compte. Tenim els plecs apunt per treure’ls quan creguem que és el millor moment.

Juanjo: a nivell de negoci si que és difícil, però és un lloc emblemàtic i creiem que s’han de posar facilitats perquè pugui reobrir.

Enric: us podem passar les bases noves i poder començar-ho a moure després de setmana santa.

Teresa: primer de tot voldríem saber com esta el tema COVID a Artés, a escoles i residencies. I si fos possible ja que no vam fer el ple de febrer si els diners de les indemnitzacions es poden passar a ajuts socials.

Enric: a nivell de residencies sabem que ja estan vacunades, les 2 dosis, i la gent depenent des del CAP ja s’han fet les 2 dosis per la gent dependent. Tenim previst el protocol per fer les vacunacions de més de 80 anys a la dos de Gener però de moment no han arribat les dosis. La Policia esta vacunada i alguns professionals d’educació tenen la primera dosis.

Eli: a nivell d’escoles només hi ha un grup confinat, Escola Bressol ja tenen la primera dosis i EMMA també. Institut i Dr Ferrer alguns professors ja les han anat rebent.

Enric: a nivell de dades, 8 positius en els últims 7 dies.

Eli: vull fer èmfasi en felicitar els Equips Directius que han fet molta feina, i també de que l’increment del personal de neteja que vam fer han donat els seus fruits com els protocols que vam fer el mes d setembre.

Enric: si és una assignació prevista al pressupost, és fer una modificació de crèdit i enviar-la a la partida que vulguem.

Vanessa: tenir en compte que poder hi ha algun ple extraordinari i que una partida disminuïda no és pot augmentar.

Teresa: felicitar la Vedruna i el Sindicat per el nou mòdul del vi que s’ha d’estrenar. S’ha intervingut  des de l’ajuntament per aconseguir-lo? Cal apostar per els cicles formatius i que els del voltant van ampliant l’oferta dels cicles.

Enric: a nivell de Vedruna fa temps que ho van dir i els vam donar tot el suport. Van demanar un escrit de l’Equip de Govern per demanar la sol·licitud i el vam fer, i demà ve a visitar la Vedruna el cap d’Agricultura dels servis centrals i també anem per donar suport. Els cicles formatius de l’institut és poden demandar, però depenent en gran part de l’equip directiu de l’institut.

Eli: la petició esta feta i parlat amb ells, si que semblen interessats, en un grau mig d’esports. Hi ha d’haver una voluntat ferma de l’institut. Estem d’acord en fomentar l’educació de caire públic al municipi, i l’any que ve hi ha un canvi de direcció i poder hi mostren més interès.

Teresa: veiem que hi ha un canvi positiu en l’arrengament dels parcs i jardins. Una millora notable.

Xavier: s’ha treballat en que es volia fer, però també tenir una persona més donant suport a jardineria és nota.

Teresa: guals a la població? Hi ha molts carrers sense guals

Roc: s’està estudiant les diferents opcions per preparar propostes de com anar.

Teresa: millora d’accessos al barri vel, hi ha alguna cosa?

Enric: estan redactant el projecte, van fer un primer avantprojecte i ara estan fent el projecte. On diran que costa l’obra i la resta de factors.

Teresa: i el tema de les deixalles? La nova concessió i davant de l’escola bressol?

Pere: s’està treballant en la nova concessió i el tema de l’Escola Bressol la zona va fora. Intentarem passar per ple aquest any, i després ha de passar per Europa i te una exposició molt llarga.

Teresa: el dia 8M els actes que s’han fet molta gent no ho sabia, ja que només s’ha fet a través de xarxes.

Mariona: el tema de la concentració si que és va fer a ultima hora per el tema mesures i només és va fer per xarxes, la resta s’han fet cartells.

Nabila: de tots els actes s’han penjat varis cartells per el poble i només va se la concentració ja que estàvem pendents de les mesures.

Teresa: les teixidores eren les primeres que no ho sabien.

Mariona: les teixidores és un grup de WhatsApp i si la difusió és feia per xarxes hauria d’haver arribat.

Teresa: les teixidores és un grup de dones, no de WhatsApp

Mariona: les Teixidores és va voler fer una entitats que no va resultar.

 

El podeu recuperar sencer a: https://www.youtube.com/watch?v=r1yEq7QAI7o

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges