Resum Ple ordinari octubre

El passat 19 d’octubre de 2017 va tenir lloc el Ple ordinari en el qual es varen tractar els temes exposats a continuació.

En primer lloc es va aprovar per unanimitat l’acte de la sessió anterior.

Seguidament, dins l’àrea de serveis centrals es fa l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals amb els vots afirmatius de l’equip de govern i l’abstenció de CiU.

Les modificacions normatives queden resumides en els següents punts:

-          Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipal.

-          Ordenança reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

-          Ordenança reguladora de la taxa per aprofitaments especials del domini públic, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general.

-          Ordenança reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

 

El següent punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de la proposta de la modificació de la plantilla de personal de la corporació. S’aprova reconvertir una Plaça de personal funcionari subescala administrativa C1 en una plaça de Funcionari subescala administrativa Tècnic d’administració General A1; tanmateix, es creen dues places de personal laboral netejadores edificis municipals. Es sotmet a votació amb els vots afirmatius de l’equip de govern i en contra de CiU.

En darrer lloc, dins de l’àrea de Serveis Centrals,  s’aprova per unanimitat la modificació retributiva de caràcter singular i excepcional al lloc de treball de Dinamitzador sociocultural C2.

En assumpte sobrevinguts s’aprova la proposta de concessió per l’exercici 2017 a la relació d’entitats esportives, culturals, d’educació i de cooperació al desenvolupament. L’anunci de l’aprovació de l’import de les subvencions a les entitats, així com el formulari de justificació, es pot descarregar a:

http://www.artes.cat/actualitat/noticies/justificaci%C3%B3-de-les-subvencions-de-les-entitats-2017

En darrer lloc, es dóna compte de la Moció per la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart presentada conjuntament pels tres grups municipals. Podeu llegir la moció en el document adjunt en la part inferior.

Així mateix, disposeu de l'enllaç del web de TvArtés per tal de poder veure el Ple:

http://www.tvartes.cat/videogallery/ple-municipal-octubre-17/

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges