Subvencions per al pagament del lloguer 2019- ajuts MIFO

Subvencions per al pagament del lloguer 2019- ajuts MIFO

Què són?

Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer que concedeix la Generalitat de Catalunya, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats, a qui el cost de l'habitatge pot situar en risc d'exclusió social residencial.

Dirigit a persones que siguin titulars d’un contracte de lloguer que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de la convocatòria 

Requisits:

 • Acreditar la residència legal a Catalunya (NIF/NIE vigent sol·licitant de l’ajut).
 • Tenir uns ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 0,6 vegades IRSC i que els de l’any 2017 no superin els màxim establerts a la base 5 de la convocatòria (excepte les víctimes de terrorisme).

Quan l’import anual del lloguer és inferior al 0,6 vegades IRCS els ingressos mínims serà l’import lloguer anual.

 

Per calcular el límit d’ingressos:

 • No s’inclou l’import dels ajuts al lloguer de l’exercici a justificar.
 • No s’inclou els ajuts rebuts en aplicació de la Llei 39/2006, de 14 de desembre (Dependència).
 • S’inclouran en el còmput el imports de les pensions i/o ingressos exempts de tributació.
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent i estar-hi empadronat.
 • Acreditar que l’arrendatari ha pagat la fiança a l’arrendador (aquest tràmit es pot fer a l’INCASOL aportant: DNI + contracte de lloguer-demanar  cita prèvia al 932954410)
 • No pagar un lloguer mensual superior a 750 € (per a la demarcació de Barcelona). Famílies nombroses: 900€
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer, per mitjà de : transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca. No s’accepta cap altre tipus de pagament en metàl·lic. Al rebut hi ha de constar com a mínim: Qui el paga, qui cobra i l’import del lloguer i el concepte.
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei estatal 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat , la Generalitat i la Seguretat Social.

 

On es pot presentar la sol·licitud?

A l’Oficina de Rehabilitació i Habitatge del Consell Comarcal del Bages, al C/ Muralla de Sant Domènec, 24 08241 Manresa

Per presentar la documentació cal concertar hora de visita trucant al telèfon  936 930 361 o via correu electrònic ahabitatge@ccbages.cat o través de la web cita prèvia

Documentació que cal presentar: Original i còpia

 

Fins quan?

El termini de presentació de sol·licituds va del 16 d’abril fins el 7 de juny

 

Informació addicional- Resolució TES/935/2019 DOGC 7854 (15.4.19)

 

Contingut relacionat: 
1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges