Convocatòria del Ple del dia 21 de maig de 2020 (sessió telemàtica)

AQUESTA SESSIÓ S’EMETRÀ PER STREAMING. L’ENLLAÇ PER ACCEDIR-HI, EL TROBAREU PUBLICAT EL MATEIX DIA DE LA SESSIÓ AL WEB DE L’AJUNTAMENT (www.artes.cat)
SESSIÓ: AJUNTAMENT PLE
DATA: 21/05/2020
HORA: 20:30
SESSIÓ TELEMÀTICA AMB STREAMING

ORDRE DEL DIA:
1.- JUSTIFICACIÓ CELEBRACIÓ PLE TELEMÀTIC
2.- LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
3.- DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
4.- ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS
4.1.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS PER A DESPESES ADQUIRIDES DURANT L’EXERCICI 2019
4.2.- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS (APROVACIÓ PROVISIONAL)
4.3.- DICTAMEN APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA 2020 PER A LA CONCESSIÓ D’AJUDES AL LLOGUER PER A JOVES DEL MUNICIPI D’ARTÉS
4.4.- RATIFICAR ELS SEGÜENTS DECRETS D’ALCALDIA: 00061-2020 -0064-2020 I 0091-2020 EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRA POLÍGON STA. M. D’ARTÉS
4.5.- DONAR COMPTE DELS SEGÚENTS DECRETS:
-DECRETS ALCALDIA PERSONAL COVID-19 NÚMS 0086-2020, 0087-2020, -0093-2020 I 0136-2020.
-DECRETS ALCALDIA COMPETÈNCIES JUNTES DE GOVERN NÚMS 0092-2020, 0097-2020 I 0138-2020
- DECRET ALCALDIA LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2019 NÚM 176-2020
- DECRET ALCALDIA PLA PRESSUPOSTARI MIG TERMINI NÚM 84-2020
4.6.- DONAR COMPTE INFORME RESUM ANUAL CONTROL INTERN 2019
4.7.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’OBLIGACIONS TRIMESTRALS I DE MOROSITAT DEL 1R TRIMESTRE 2020
5.- MOCIONS NO RESOLUTIVES
5.1.- MOCIÓ CIUTADANS: MESURES ACTUACIÓ PER IMPULSAR PER A LA RECUPERACIÓ ARRAN DE LA CRISI DEL COVID-19
5.2.- MOCIÓ PER LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL I LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA COM A MESURA NECESSÀRIA PER AFRONTAR LA NOVA CRISI SOCIAL I ECONÓMICA
5.3.- MOCIÓ PER CLARIFICAR LES PRESUMPTES IRREGULARITATS COMESES PER LA MONARQUIA ESPANYOLA
6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS
7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

0
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges