Projecte Omple

El projecte OMPLE es basa en dinamitzar l'emprenedoria, la formació i l'ocupació a Artés, oferint el suport necessari als serveis ja existents.

En base a la diagnosi realitzada per la Cup Artés i presentada a la resta de grups municipals, es percep com a prioritari obrir serveis per al foment de l'emprenedoria i suport a l'empresariat local. La formació empresarial també és una línia de treball a desenvolupar.

Per altra banda, s'han detectat mancances en els serveis d'orientació i inserció laboral, així com en la formació ocupacional. Aquestes mancances són bàsicament causades per la coordinació i priorització de les tasques a realitzar pels serveis tècnics que ja es disposen actualment a l'Ajuntament. Entenem que aquesta coordinació anirà a càrrec de la regidoria de promoció econòmica de l'equip de govern.

El projecte OMPLE per aquest 2013, com a objectiu principal oferir serveis d'assessorament el més pràctics i personalitzats possibles, acompanyant i incentivant als usuaris, per tal de donar-los suport i assolir així l'autoocupació i la consolidació del teixit empresarial local, una necessitat important en els moments de crisi que estem vivint. Alhora el projecte OMPLE posarà èmfasi en la creació d'empreses cooperatives i /o basades en l'economia social, com a via d'ocupació estable i socialment justa.

En resum per aquest 2013 el projecte OMPLE prioritzarà el treball en l'àmbit de la creació i consolidació d'empreses, així com en la formació empresarial.

Els principals objectius per aquest 2013 són:

 • Donar a conèixer els nous serveis d'assessorament empresarial municipals, tant per a la creació com per a la consolidació d'empreses.
 • Oferir serveis d'assessorament personalitzats i amb un acompanyament real i pràctic per a la creació de noves empreses locals.
 • Oferir serveis d'assessorament al teixit empresarial local, tant al comerç, com a les petites i mitjanes empreses que hi ha al nucli urbà i al polígon d'Artés.
 • Oferir/coordinar cursos de formació empresarial tan per a emprenedors com per el teixit empresarial local.

 

Tasques a desenvolupar durant el 2013

Per assolir els objectius marcats en el punt anterior creiem necessària la contractació d'una persona autònoma o d'un equip de persones (empresa), ja que amb el personal tècnic actual no és possible.

Les tasques que s'haurien de realitzar per part del prestador del servei al llarg del 2013, es detallen a continuació:

Tasques genèriques

 • Recerca de subvencions per tal de disposar de mitjans econòmics i recursos per a desenvolupar algunes de les accions plantejades en el projecte OMPLE.
 • Coordinació per l'obtenció de convenis amb entitats de banca ètica i/o cooperatives de crèdit ètic i solidari per tal d'assolir noves vies de finançament i/o de formació, per exemple.
 • Captació d'usuaris (tant de possibles emprenedors/es com d'empreses) a través d'una campanya de comunicació del servei.
 • Realització d'una memòria anual de les accions realitzades, així com els resultats obtinguts amb el projecte.
 • Coordinació i suport mutu amb el servei local d'ocupació i altres ens que treballin la promoció econòmica a nivell local i comarcal.

Tasques per al foment de l'emprenedoria i la creació d'empreses

 • Identificació “d'individus motor” dins la borsa del servei local d'ocupació i del poble en general, com a possibles interessats en emprendre.
 • Delimitació/disseny del treball personalitzat amb cada emprenedor/a per motivar, treballar i dur a la pràctica el projecte empresarial. Així com suport tècnic en els primers mesos de funcionament de l'empresa.
 • Donar a conèixer les potencialitats de l'economia cooperativa i social.
 • Realitzar i coordinar itineraris formatius a nivell empresarial personalitzats:capacitació personalitzada. Coordinar els paquets formatius que ofereixen de forma subvencionada exemples diferents entitats supramunicipals.
 • Assessorament en ajuts i subvencions per a la creació d'empreses.
 • Assessorament en línies de finançament que contemplin la banca i les cooperatives de crèdit ètiques i solidàries.

Tasques per al suport al teixit empresarial local

 • Usar la campanya de comunicació del servei per tal d'apropar-nos i conèixer les necessitats del teixit empresarial local.
 • Suport tècnic a l'associació d'empresaris del polígon.
 • Assessoraments personalitzats al teixit empresarial local (incloent-hi el comerç)per tal de millorar aspectes del funcionament de l'empresa: jurídic, econòmic, noves tecnologies, màrqueting, estratègia empresarial, noves línies de productes/serveis, etc.
 • Realitzar i coordinar itineraris de formació continuada a nivell empresarial de forma personalitzada.
 • Treball amb el sector agrari per tal de dinamitzar-lo i buscar vies d'assessorament. Potenciar el sector agrari ecològic a Artés.
 • Prospecció laboral amb les empreses que acudeixin al servei: cerca de ofertes de treball a nivell local que es puguin tramitar amb el servei local d'ocupació.
 • Assessorament en ajuts i subvencions per a la consolidació i creixement empresarial.
 • Assessorament en línies de finançament ètiques i solidàries.

El llistat de tasques no queda tancat i es pot modificar/ampliar en funció de les necessitats que es presentin en el servei al llarg del 2013.

Perfil del contractat

A continuació detallem les principals característiques o perfil que haurien de tenir els prestadors del servei:

 • La persona o equip de persones a contractar haurà de ser autònom o empresa, ja que el contracte s'emmarca en el capítol 2 del pressupost municipal.
 • Experiència en promoció econòmica i en creació d'empreses (5 anys).
 • Es valorarà l'experiència pràctica en el món empresarial.
 • Flexibilitat horària: es planteja una jornada parcial amb un horari d'atenció al públic que contempli matins i tardes. Posant-se a disposició dels emprenedors/es i del teixit empresarial local.
 • Capacitat creativa per impulsar els projectes i certa independència, ja que la coordinació o seguiment que es farà amb regidors/es serà d'un cop al mes.
 • Capacitat de treball en equip, ja que en certs casos s'haurà de coordinar amb la tècnica del servei local d'ocupació.
 • Es valorarà que es tingui coneixement del món empresarial local d'Artés i del seu entorn.
 • Es valorarà que es tingui coneixement i experiència en economia social i cooperativa.
 • Coneixement d'anglès B1.
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges