RESUM PLE DEL 17 DE JUNY DEL 2021

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera presencial el 17 de Juny de 2021, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria de manera presencial, per tal de tractar els assumptes que es relacionen. 

 1. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

No s’aprova l’acta del ple anterior ja que no s’ha pogut passar.

Teresa: no s’aprova l’acta?

Teresa: 13 de maig, punt 14 aprovació despesa paviment pista patinatge.

Enric: es menor i va directa. S’ha fet al voltant de l’skate park i s’han tret les pedres que era una demanda de fa molt temps. Era una despesa baixa i es adjudicació directa.

Teresa: punt 15, ens pots dir que es l’empresa Equal Square, i també es fa adjudicació directa.

Enric: es directa, vam demanar un pressupost amb elles, una empresa especialitzada en participació. Vam fer la sessió la setmana passada.

Eli: es van demanar varis però aquesta vam creure que era la que més s’ajustava al que volíem. Ja que es encara amb perspectiva de gènere.

Teresa: veig que en algunes no es sol·liciten.

Enric: depèn de l’import no és necessari.

Teresa: expedient 5 del 20 de maig, contracte menor memòria guerra civil

Angel: són treballs específics i les persones que ho porten ja havien treballat en el tema.

Teresa: expedient 12 modificacions clàusules Casal Estiu:

Eli: es van canviar unes clàusules després de treure a licitar ja que hi havia un petit error. I es van modificar i tornar a treure.

Vanesa: hi havia un error en la jornada laboral. Vam posar 40 hores per empreses privades però el conveni de lleure son 37,5 hores setmanals.

Teresa: equipament del Kanal, 7000€ també adjudicació directa.

Mariona: el mateix.

Teresa: crec que això porta equivocs. Actualització de la web també adjudicació directa.

Enric: és la persona que ha anat fent el manteniment durant els últims anys, La web de TVArtés.

Teresa: expedient 12 restauració muralles també adjudicació directa.

Enric: s’han demanat els pressupostos i s’ha adjudicat, ja que per obres es menor de 40.000€. En els expedient hi ha tots els pressupostos que es demanen.

Teresa: 3 de juny, curs intel·ligència emocional. De 3000€ ens podeu dir hores i dies que dura.

Angel: és de 16 hores.

Teresa: expedient 20 contracte menor de poda i arbrat. No tenim jardiners municipals?

Enric: no es jardineria, es un especialista en poda ens farà un estudi de tot l’arbolat sobre podes i com cal cuidar cada arbre. Es tenir un inventari i unes directrius sobre que fer en poda.

Teresa: expedient 21 acceptació subvenció escola de música.

Enric: ens la donen cada any.

Eli: es en concepte de l’alumnat que tenim. Diria que és la del curs 19-20 i estem esperant de les altres. Tot i així no arriba al 33% acordat que hauria d’arribar segons acord amb Generalitat de Catalunya, i va baixar degut a les retallades.

 1. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS
  1. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

Enric: Hi ha varis canvis.

Moviment de la partida de formació a equips informàtics per uns PC que es van comprar, de medi ambient a projectes perquè són necessàries.

I s’incorporen 60.329€ de romanent per vaires partides.

Es canvien de destí 30.000€ d’habitatge i van a cap 8 per microcrèdits en recuperació d’habitatge.

Unanimitat

 1. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT CARRER SANT LLIBORI

Pere: canvi de clau urbà a equipaments que porta un any negociant-se. És construeix un servei assistencial, un petit pàrquing per els treballadors de la residencia, i canviant un petit terreny millorem el revolt per entrar al carrer Bassa d’en Serola.

La part de zona verda eren 15m2 i s’ha canviat per una compensació monetària.

Unanimitat

 1. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
  1. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Eli: aprovació de les bases per la cooperació internacional, quedaven pendents perquè es va decidir revisar les bases i s’han fet unes de nova. I es farà l’aprovació i la seva convocatòria.

Teresa: són noves? S’han donat ja abans.

Eli: cada any han sortit, el que hem fet ha sigut simplificar les bases ja que eren bastant complexes, especificant els barems de les puntuacions.

Unanimitat

 1. APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA AJUTS MICROCRÈDITS EMPRESES

Robles: abans es donaven anualment, no hi havia gaire demanda i s’han passat a bianual. Hi haurà dues línies, nous emprenedors i negocis existents per fer millors.

Màxim de 5000€ a tornar en 5 anys, i els requisits estan detallats en les bases.

Juanjo: es per totes les empreses?

Robles: si sempre i quan es compleixin els requisits de les bases.

Teresa: fer màxim difusió ja que creiem que no arriba a tothom.

Robles: comentar-te que en farem tota la difusió. Arrel del COVID hem millorat també el cens d’empreses, i es més fàcil contactar amb ells directes i difusió per xarxes.

Enric: en la modificació de crèdit hi ha incorporació per comprar cartelleres municipals on es concentrarà tota la informació municipal.

Nabila: a nivell de promoció econòmic s’ha enviat a totes les empreses.

Unanimitat.

 1. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No en tenim

 1.  PREGUNTES I INTERPEL∙LACIONS

Juanjo: la carta que hem rebut tots els regidors d’una empresa que mostra el seu malestar o indignació. Jo he parlat amb ells.

Enric: hi hem parlat varis i varies vegades. No compartim la carta, ara mateix han fet carnets de la piscina i les carpetes corporatives. Sempre se’ls demana pressupost en cas d’impremta ja que no són dissenyadors. Per el programa de Fira de l’any passat es va demanar i va se més elevat que l’empresa que el va imprimir.

En les licitacions o coses més grans, diuen que no se’ls avisa. Són publiques i de normal no avisem les empreses. Del concurs de fa 4 o 5 anys diuen que no es va voler donar per no se quins motius, es van seguir tots els tràmits tal com marca. Al·leguen que es va donar a una empresa de fora, no es poden donar més punts per se d’Artés, ja que es impugnable.

Si que se’ls te en compte, se’ls ha explicat i sempre se’ls ha ates i explicat. També tenim altres dissenyadors a Artés. Nosaltres no tenim cap mena de problema, són a Artés i seguirem contant amb ells quan tinguem feina d’impremta.

Juanjo: ells al·leguen que se’ls donen les coses que hi ha pressa i les coses menys importants.

Enric: les coses més gran ara mateix estan dins un concurs de comunicació que va entrar al febrer-març. Cartellera petita ja ho fem amb les nostres impressores, queden poques coses.

Juanjo: a partir de quan cal licitar:

Roc: 15000€ o superior a un any de durada.

Teresa: no se quan vau parlar de la carta, però jo els he trucat i diu que ningú els ha adreçat després de la carta.

Enric: la setmana passada van venir 3 cops, i tot el que diu la carta ja ens ho han dit a varis regidors i ja els hem parlat. El contracte ve de l’antic govern. No és res en contra seva és el funcionament. Poder no hem parlat explícitament de la carta.

Teresa: creiem que si es cert el que diu la carta es greu i que els contractes menors s’han de tornar a fer amb la gent de la població.

Enric: ho acabo de dir que es el que hem fet cada cop.

Teresa: creiem que hi ha coses que s’han de fer una normativa sobre com actuar en els contractes menors.

Enric: justament amb ells els hi hem dit sempre que tenim una cosa, si mes no des de que hi ha aquest equip de govern. Coses petites anem canviant i algunes ho fan a nivell de tècnics. Prioritzem gent d’Artés sempre que n’hi hagi.

Eli: sempre mirem per Artés, inclús amb 3 pressupostos veus que a vegades algú d’Artés pot sortir una mica més car i apostem per Artés. Em sorprèn la carta ja que a darrera adjunta fotos de coses, però no surt reis que els van fer ells abans de la carta. El que es impremta de cultura i esports ho fan ells. Esta licitat ja que es necessari. Amb les coses que em fet amb elles no hem demanat pressupost a altre gent. Es mentida que no tinguem en compte les empreses d’Artés, sempre que sens permeti per llei.

Enric: la carta sembla que mai hagin treballat, si voleu us podem passar tot el que han facturat en els últims anys. Seguirem fent com fins ara ja que creiem que ho hem fet bé.

Juanjo: el volia porta al ple per tenir les explicacions oportunes.

Teresa: creiem que haurien d’evitar que aquestes cartes arribin. Al nostre grup com ja hem dit creiem que les coses s’han de fer amb la màxima transparència. Ens sap greu.

Enric: a nosaltres també, acceptem les critiques però ens sap greu que no ens entenguin les explicacions que els hem donat.

Eli: recordar que en aquesta licitació se’ls va trucar quan sortia.

Ramon: les obres del carrer de la Ruca estan acabades?

Enric: si, falta una tanca.

Ramon: si les obres estan acabades poder caldria fer un rec al voltant dels baixant per evitar que l’aigua vagi directa al camí. Durant tot el camí i ben fet i poder alguns més junts.

Enric: un dels problemes del camí es que els trenca aigües no estan ben fets. Una de les coses a fer es millorar al camí després d’aquesta incidència.

Ramon: el cartell de la Ponsa ja esta dret després d’un any.

Teresa: les piscines que s’han obert ja i sense franges horàries. Els preus que s’han posat aquest any com s’han fet?

Eli: són els preus de la taxa que teníem aprovades. Es l’habitual, no s’han modificat. Els mateixos preus que el 2019, el 2020 vam fer una petita reducció ja que ho permetien. S’ha obert amb el 70% d’aforament que es el que permet PROCICAT

Teresa: espai esportiu del carrer Barcelona, vam llegir que es controlaria accés com es farà?

Enric: hi ha un formulari, igual que a la pista poliesportiva. S’han de registrar cada cop que entrin seguint la normativa del Procicat.

Teresa: ja hi ha molta gent, i que com l’any passat cal posar un horari.

Enric: la policia ja esta avisada que ha de tancar a les 23h els recintes.

Teresa: com esta el tema de l’àrea d’emergència.

Pere: esta igual, enginyer ha revisat els plecs i ha fet aportacions que ara s’estan revisant i esperem tenir-ho per els pròxims plens.

Robles: avui el regio7 ha tret un especial del polígon a les pagines centrals. Es iniciativa de la EPA, amb el suport de l’Ajuntament per fer publicitat del polígon i el poble.

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges