Resum Ple ordinari març 2018

L’Ajuntament en Ple es va reunir a la Casa Consistorial el 15 de març de 2018 per tal de celebrar sessió ordinària i tractar els punts que seguidament s’exposen.

El primer punt de l’ordre va ser l’aprovació, per unanimitat, de l’acta de la sessió anterior per, posteriorment passar al punt dos de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. Dins d’aquest punt s’aprova el conveni entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament d’Artés per a l’execució del projecte global “Vies Blaves Barcelona”. Artés és una de les poblacions beneficiades per l’execució del projecte “Via Blava Llobregat”.

Seguidament, en el punt 3 dins l’Àrea de Serveis Centrals s’aprova provisionalment per l’exercici de 2018, amb els vots en  contra de CiU, la Modificació de les Ordenances fiscals que es relacionen:

O.Fiscal 8        Reguladora de la taxa per llicències o la comprovació d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme.

O.Fiscal 17      Reguladora de la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en establiments municipals

O.Fiscal 21      Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en la piscina municipal

O.Fiscal 28      Reguladora del preu públic per la prestació de servei de les colònies municipals i casals

O.Fiscal 30      Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escola bressol municipal

O.Fiscal 32      Reguladora de la taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via pública

En Roger Genescà explica que, el vot en contra de CiU és a causa de que no poden votar les diferents ordenances de forma separada tot i estar d’acord en algunes de les modificacions presentades però no a favor de la de l’Escola Bressol.

El punt 3.2 de l’ordre és l’aprovació de la proposta per adquirir valors mobiliàries, concretament 2 títols de la Societat Cooperativa “Consumidores y usuarios de los los Ingenieros S.Coop. C.Ltda”, per un valor nominal de sis euros amb un cèntim (6,01€) cada títol. Queda aprovat per unanimitat.

Tot seguit, s’aprova amb l’abstenció de CiU la Modificació de la relació del llocs de treball de Interventor/a i Tresorer/a i , per unanimitat, queda aprovat l’expedient extrajudicial de crèdit de 2017.

El darrer punt dins l’àrea de serveis centrals és l’aprovació del compte de la gestió recaptatòria i del compte de la gestió recaptatòria de multes de circulació, realitzat per l’Organisme de Gestió Tributària de la diputació de Barcelona i corresponent a l’exercici 2017. El Ple de la Corporació, per unanimitat, l’aprova.

Dins dels assumptes sobrevinguts queda aprovada per unanimitat la declaració de Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) el conjunt de les muralles i les tines de l’espai Patrimoni Local d’Artés i, posteriorment, comunicar el present acord al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya perquè en faci la inscripció en el Catàleg de Patrimoni Cultural Català.

 

Podeu veure el ple a tvArtés:

http://www.tvartes.cat/videogallery/ple-municipal-marc-18/

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges