Resum Ple setembre

El passat 28 de setembre de 2017 es va celebrar el Ple ordinari de setembre. Els temes que es varen tractar són els que s'exposen a continuació.

En primer lloc, per unanimitat, s'aproven les actes de les sessions anteriors.

Tot seguit, el segon punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació de les expropiacions del carrer la Roca. L'Alcalde Ernest Clotet explica que hi ha una zona del municipi que està pendent d'expropiació des de l'any 1987, fet que comporta l'elaboració d'un pla d'expropiació per a dur a terme en els propers anys. S'aprova tot i els vots en contra de CiU.

El tercer punt de l'ordre del dia va ser l'aprovació del compte general Ajuntament corresponent a l'exercici 2016 amb l'abstenció de CiU.

Seguint amb el tercer punt, el qual va referència a l'àrea de Serveis Centrals, es va aprovar l'augment de l’1% de les retribucions del personal al servei del l’Ajuntament. Aquest punt va ser aprovat per unanimitat. Seguidament, es va aprovar per unanimitat la convocatòria d’ajuts a les empreses del municipi per al fonament del desenvolupament econòmic local.

Tanmateix, es va donar compte dels informes emesos per la Interventora municipal sobre el compliment dels terminis de pagament de les operacions comercials afectades per la Llei 3/2004, de 20 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. Així mateix, el Ple de la Corporació es dona per assabentat del decret d’alcaldia que fa referència a l’aprovació de les línies fonamentals del pressupost exercici 2018; alhora que es va donar compte del decret d’alcaldia referent a l’aprovació del Pla Normatiu Municipal 2017.

Dins el marc d’assumpte sobrevinguts, el Ple per unanimitat aprova la inclusió del conveni marc entre el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament per a la prestació d’assistència tècnica en matèria d’enginyeria.

Es dona compte de la modificació de les regidories les quals resten establertes de la manera que segueix:

-          L’àrea d’Hisenda, Contractació, Recursos Humans i Habitatge al senyor Israel Falcó i Martínez.

-          L’àrea d’Ocupació, Empresa, Comerç, Indústria, Turisme i Formació a la senyora Meritxell Bonastre i Aris.

-          L’àrea de Manteniment, Brigada, Mobilitat i Joventut al senyor Enric Forcada i Valiente.

-          L’àrea de Drets Socials, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil a la senyora Anna Sánchez i Tort.

-          L’àrea de Medi Ambient, TIC-Comunicació i Salut Pública a la senyora Marisa Trullàs i Ledesma.

Aquestes queden aprovades per unanimitat.

I en darrer lloc, dins dels assumpte sobrevinguts, atès que el 15 de juny de 2017 el Sr. Ernest Clotet i Berenguer va prendre possessió del càrrec i que, en el Ple del dia 20 de juliol de 2017 es van aprovar canvis de la composició d’aquesta Corporació, es va procedir a la modificació dels membres integrats de la Comissió d’estudi per la redacció de l’avantprojecte de la modificació del Reglament de Participació Ciutadana, de la Comissió de seguiment del projecte d’abastament d’aigua en Alta a Artés i de la Comissió d’estudi encarregada de redactar l’avantprojecte de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals domèstics i de companyia.

Així mateix, disposeu de l’enllaç del web de TvArtés per tal de poder veure el Ple:

http://www.tvartes.cat/videogallery/ple-municipal-setembre-17/

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges