Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic.

A aquest servei s'hi accedeix mitjançant la plataforma e-Fact, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Beneficis per a les empreses

 • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i els proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
 • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24 hores des del seu lliurament, així com també la reducció dels temps de tramitació.
 • Com a proveïdors, disposareu de totes les garanties en la recepció i el registre de les factures i podreu agilitar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
 • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic en lloc de la factura en paper.

CODIS DIR 3

 • ORGAN GESTOR: L01080109
 • UNITAT TRAMITADORA: L01080109
 • OFICINA COMPTABLE: L01080109

Accés a la plataforma de l'e-Fact

Què es considera factura electrònica?

És el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan du una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.

Per conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines són les obligacions en l'emissió de la factura.

Com es generen?

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposen de diversos mecanismes:

 • A través de l’aplicació gratuïta “Gestió de facturació electrònica” que ofereix el Ministeri d’Indústria Turisme i Comerç i que podeu trobar al web www.facturae.gob.es a Gestió de facturació electrònica.
 • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2007 i que podeu descarregar-vos gratuïtament a l'enllaç http://factoffice.codeplex.com.
 • Mitjançant una interfície de facturació electrònica en local per a Microsoft Word 2010 o Microsoft Excel 2010 i que es pot descarregar gratuïtament a l'enllaç http://offinvoice.codeplex.com.
 • Altres recursos disponibles: www.b2brouter.net, www.pimec.org, www.docuten.com.

Com lliurar-les a l’Ajuntament?

Podeu enviar les factures electròniques a l'Ajuntament d'Artés a través de la bústia de lliurament de l'e-Fact (podeu consultar els manuals d'usuari del final d'aquesta pàgina). També es poden lliurar les factures electròniques mitjançant les plataformes privades de serveis de facturació electrònica que hi ha al mercat (si aquestes es troben adherides al servei e-Fact).

Com consultar l'estat de la vostra factura?

Accedint a la bústia de lliurament de l'Ajuntament d'Artés, pestanya Consulta d'estats. Aquesta funcionalitat permet consultar l'estat de procés de factures enviades prèviament.

Per a consultar l'estat d'una factura heu d'informar dels següents camps: número de factura, any fiscal de la factura, NIF de l'emissor, NIF del receptor i l'import total de la factura. Una vegada completats aquests camps i prement sobre el botó "Cerca" es realitza la consulta, mostrant-se l'històric d'estats pels quals ha passat la factura especificada. D’aquesta manera, si la factura s’ha lliurat i registrat correctament a l’Ajuntament, es detalla, entre d'altres dades, la informació corresponent al registre d’entrada de la factura.

Destacar que en el cas que no visualitzeu l’estat “Registrada”, això indica que la factura no s’ha registrat per l’Ajuntament. Així mateix, si la factura no supera la validació de la seva signatura electrònica o la factura no s’accepta per part de l'Ajuntament per motius comercials, la bústia de lliurament indicarà l’estat de "Rebutjada" i el motiu del rebuig.

Així mateix, és responsabilitat de l’emissor de les factures la consulta de l’estat de les mateixes.

Darrera actualització: 16.09.2021 | 07:48
Darrera actualització: 16.09.2021 | 07:48