Pressupostos amb superàvit

Dissabte, 15 de febrer de 2014 a les 00:00
Una despesa molt continguda durant l’any 2012 (en què va ser clau la supressió de la paga extra de Nadal que va establir el govern central) ha permès a l’Ajuntament d’Artés tancar l’any amb un romanent positiu de tresoreria. Això fa que puguem aproximar-nos al compliment dels terminis de pagament a proveïdors. En total, el pressupost de 2012 ha generat un superàvit d’operacions corrents de més de 690.000 euros, un 17% d’estalvi net que pot destinar-se a finançar inversions o a incrementar el supe-ràvit de caixa.Un pressupost equilibratL’equilibri econòmic d’un pressupost municipal ens mostra si un ajuntament té prou capacitat per finançar les seves despeses corrents amb ingressos corrents i si existeix un superàvit d’operacions corrents que permeti finançar també una part de les despeses d’inversió. En aquest sentit, durant el 2012 la inversió finançada per l’Ajuntament d’Artés amb estalvi ha estat de gairebé 322.000 euros, la qual cosa ens ha permès exe-cutar les inversions sense recórrer a deute extern.Pressupost per al 2013Per a aquest 2013 es va aprovar un pressupost de 4.858.924 euros. En el capítol de despeses, les majors partides són per a personal i despeses corrents. Quant a les inversions, es preveu destinar-hi una partida de 825.000 euros. En el capítol d’ingressos d’aquest pressupost, poc més de 2 milions d’euros provenen d’impostos directes, i poc més d’un milió s’ingressen a partir de taxes i preus públics.
Darrera actualització: 05.01.2022 | 13:58