Ajuts per a promotors que construeixin habitatges amb protecció oficial de lloguer

Dimecres, 9 de juny de 2021 a les 00:00

Oberta la convocatòria d'ajudes per a promotors (constructors, entitats 3r. sector, cooperatives habitatge...) que construeixin habitatges de protecció oficial de lloguer.

Aprovades les bases reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència pública competitiva, per a la promoció d'habitatges i allotjaments amb protecció oficial en règim de lloguer o cessió d'ús.

Són susceptibles d'accedir a aquestes subvencions les actuacions següents:

  1. Les promocions d'habitatges i allotjaments de nova construcció.
  2. L'adquisició d'immobles subjectes a obres de gran rehabilitació per promoure habitatges i allotjaments.
  3. L'adquisició d'immobles amb obres en curs paralitzades que es reprenguin fins a la seva finalització per a la promoció d'habitatges i allotjaments.

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts:

  1. Les persones físiques majors d'edat.
  2. Les entitats de dret privat.
  3. Les fundacions, empreses d'economia social i les seves associacions, cooperatives d'autoconstrucció, les cooperatives d'habitatge en règim de cessió d'ús, les organitzacions no governamentals, les associacions declarades d'utilitat pública i aquelles a les quals es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei 1/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i els promotors socials als quals es refereix l'article 51 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.
  4. Els ajuntaments, entitats vinculades que en depenen i societats mercantils de capital íntegrament públic.

Tota la informació al següent enllaç: "Oberta la convocatòria d'ajuts per als promotors que construeixin habitatges amb protecció oficial de lloguer".

Darrera actualització: 20.07.2021 | 14:52