Alerta per sequera

Dimecres, 27 de juliol de 2022 a les 00:00

A conseqüència de l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i l’onada de calor, per tal de prevenir futures restriccions, cal aplicar algunes mesures de gestió i limitació de consum d’aigua.

Els volums lliurats per a l’abastament de la població no poden superar una dotació màxima equivalent a 250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

Piscines

La utilització de l’aigua per omplir les piscines queda limitada als casos següents:

 • El reompliment parcial de piscines que disposin d’un sistema de recirculació de l’aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d’aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
 • El primer ompliment de piscines de nova construcció.
 • En centres educatius, l’ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d’infants.

Reg (públic i privat)

El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l’horari de menor insolació (de 20h a 8h). La dotació per al reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana.

Reducció de la dotació de reg agrícola o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades.

Neteja de carrers i mobiliari urbà

Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d’aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d’aigua per arrossegar la brutícia. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d’aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l’ús d’aigua no procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable.

Neteja de vehicles

La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l’aigua.
 • Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l’ús d’esponja i galleda.
 • També es permet la neteja de vehicles fora d’establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals.

Fonts ornamentals

Resta prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua.

Eliminació de pols a l’aire

Es prohibeix la utilització d’aigua per a l’eliminació de pols i matèria en suspensió a l’aire.

Granges

L’ús en granges d’aigua procedent de la xarxa d’abastament d’aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l’abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d’una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d’eficàcia equivalent.

Així mateix, informar-vos que, addicionalment a aquestes mesures el pla de Sequera recull expressament un seguit de percentatges de reducció respecte al consum en normalitat per a diferents tipologies. Tenint en compte l'estat d'alerta, a Artés suposen les següents reduccions per usos:

 • Reg agrícola, 25%
 • Usos ramaders, 10%
 • Usos industrals, 5%
 • Usos recreatius o que impliquin reg, 30%
 • Altres usos recreatius, 5%

Des de l'Ajuntament d'Artés agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Darrera actualització: 29.07.2022 | 10:38