Canvi de la data de celebració del Ple de juliol

Dilluns, 24 de juliol de 2023

Decret de canvi de la data de celebració del Ple ordinari del mes de juliol de 2023

RESOLUCIÓ D’ALCALDIA

Exp. Ple/2023/11

 

N’Enric Forcada i Valiente, Alcalde de l’Ajuntament d’Artés, comarca del Bages,

El Ple de l’Ajuntament celebrat el dia 13 de juliol de 2023 va aprovar el règim de celebració de les sessions ordinàries del Ple, establint que aquestes se celebraran mensualment, el tercer dijous hàbil de cada més, a les 20:30 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament i que el mes d’agost no hi haurà sessió ordinària.

Atès que el Ple ordinari corresponent al mes de juliol s’hauria d’haver celebrat el dia 13 d’aquest mes, la qual cosa, per data i organització del mateix Ajuntament, no ha sigut possible.

Havent comentat prèviament aquesta situació amb els representants de tots els grups municipals i havent arribat al consens amb tots ells,

RESOLC:

Primer.- Traslladar la celebració de la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 13 de juliol al dia 27 de juliol de 2023.

Segon.- Notificar-ho a tots els regidors i regidores i publicar-ho al portal de transparència , a la pàgina web municipal i al tauler d’anuncis.

Tercer.- Traslladar la present resolució al Ple per a la seva ratificació.

Artés

Darrera actualització: 24.07.2023 | 08:09