Comunicació per a la ciutadania amb aus de corral

Dilluns, 28 de febrer de 2022 a les 00:00

Arran de la confirmació, per part del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, d’un focus del virus d’Influència Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus silvestres, s’insta a tos els particulars que mantenen aus de corral per a autoconsum que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent.

Cal recordar la importància de notificar qualsevol sospita de la malaltia d’IAAP a les autoritats competents (DACC) i/o als Agents Rurals.

Es considera sospita de IAAP l’aparició d’alguns dels signes següents:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, etc.)
Darrera actualització: 01.03.2022 | 12:46