Convocatòria de la sessió extraordinària i urgent del Ple del dia 28 de juny de 2023

Dilluns, 26 de juny de 2023

L’ A J U N T A M E N T D’ A R T É S
I N F O R M A
El pròxim dimecres 28 de juny de 2023, a les 8:00 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial,

es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària urgent, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

1.RATIFICACIÓ JUSTIFICACIÓ CELEBRACIÓ SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE
2.SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS DEL DIA 23 DE JULIOL DE 2023

Darrera actualització: 26.06.2023 | 14:00