Convocatòria del Ple de febrer de 2023

Dilluns, 13 de febrer de 2023 a les 00:00

Convocatòria del Ple de febrer de 2023

Us convidem al pròxim Ple, el qual tindrà lloc el dijous dia 16 de febrer de 2023, a les 20:30, a la Sala de Plens, amb la següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2023/2

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS

3.2. APROVACIÓ DEFINITIVA PLÀNOL DELIMITACIÓ URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ I EDIFICACIONS SITUADES EN TERRENYS FORESTALS

3.3. APROVACIÓ MANIFEST PROJECTE TRANSFORMATIU “EQUIPAMENTS 2030: RESPONSABLES I EDUCADORS” I EL PROTOCOL GENERAL DE CONSTITUCIÓ DE LA XARXA DE MUNICIPIS DELS EQUIPAMENTS 2030: RESPONSABLES I EDUCADORS

3.4. PROPOSTA MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL - FEBRER 2023

3.5. PROPOSTA EQUIPARACIÓ DE L'ESTRUCTURA RETRIBUTIVA DEL PERSONAL LABORAL A LA DEL PERSONAL FUNCIONARI I AGRUPACIÓ COMPLEMENT ESPECÍFIC

3.6. PROPOSTA D’APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES I L’AJUNTAMENT D’ARTÉS DE DELEGACIÓ DE L’OBRA CONTINGUDA EN EL PROJECTE CONSTRUCTIU DEL DIPÒSIT DE LA PALOMA II, CANONADA GENERAL I CONNEXIONS AMB LA XARXA D’AIGUA EN ALTA BAGES LLOBREGAT PER A L’ABASTAMENT D’ARTÉS

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

4.1. MOCIÓ PER DEMANAR LA GARANTIA DEL DRET A VOT, ACTIU I PASSIU, DE TOTA LA CIUTADANIA

4.2. MOCIÓ QUE PRESENTA L’EQUIP DE GOVERN PER LA COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS AMB EL CONSELL DE LA REPÚBLICA

5. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 28.02.2023 | 08:53