Convocatòria del Ple de juliol de 2022

Dilluns, 18 de juliol de 2022 a les 00:00

El pròxim dijous 21 de juliol, a les 20.30 h, es reunirà el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària.

Ordre del dia (exp. Ges.: PLE/2022/08)

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. Expedient 1353/2022. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 4/2022 per suplement de crèdits.

3.2. Expedient 731/2022. Dictamen sobre aprovació de les tarifes del Servei de Taxi Urbanes per a l’any 2022.

3.3. Expedient 864/2022. Aprovació de les dues festes locals 2023 del municipi d'Artés.

3.4. Expedient 1183/2022. Donar compte Decrets activació i desactivació fase d’ALERTA d’incendi del DUPROCIM.

4. MOCIONS

4.1. Moció Catalangate

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 21.07.2022 | 08:23