Convocatòria del Ple de novembre de 2022

Dilluns, 14 de novembre de 2022 a les 00:00

Publicació de l'ordre del dia del pròxim Ple de l'Ajuntament, que se celebrarà a la Casa Consistorial, el pròxim dijous 17 de novembre de 2022, a 2/4 de 9 del vespre.

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2022/11

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS
3.1. Modificació de crèdit 08/22
3.2. Donar compte economicofinancera 3r trimestre 2022
3.3. Donar compte informe morositat 3r trimestre 2022
3.4. Donar compte informe PMP 3r trimestre 2022
3.5. Proposta aprovació conveni XaSSAC: Avançant en el dret a l’alimentació amb polítiques públiques agroecològiques territorials
3.6. Proposta aprovació plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals
3.7. Aprovació modificació data de celebració del pròxim Ple
3.8. Proposta aprovació increment addicional 1,5% retribucions 2022
4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.1. Manifest del dia internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones
5. MOCIONS
6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS
7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 14.11.2022 | 15:53