Convocatòria del Ple d'octubre de 2022

Dilluns, 17 d'octubre de 2022 a les 00:00

Publicació de l'ordre del dia del pròxim Ple de l'Ajuntament, que se celebrarà a la Casa Consistorial, el pròxim dijous 20 d'octubre, a 2/4 de 9 del vespre.

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2022/10

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS
3.1. Proposta Modificació Ordenances Fiscals 2023
3.2. Línies fonamentals del pressupost 2023
3.3. Modificació de crèdit 06/22

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
4.1. Proposta pròrroga Pla local de joventut

5. MOCIONS

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 17.10.2022 | 13:35