Convocatòria del Ple ordinari del dia 23 de novembre de 2023

Dilluns, 20 de novembre de 2023 a les 00:00

Us convidem al Ple ordinari de la Corporació, que se celebrarà el pròxim dijous 23 de novembre de 2023, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.Ratificació DECRET 2023-0551: Resolució d'Alcaldia de canvi de data del Ple de novembre de 2023
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
3.Donar compte Decrets i acords Junta de Govern Local
4.Àrea de Territori, Sostenibilitat, Serveis Centrals i Serveis a les Persones

4.1. Expedient 1631/2023. Aprovació concessió subvencions activitats entitats 2023
4.2. Expedient 2335/2023. Aprovació del II Pla comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI+ i per la diversitat afectiva, sexual i de gènere al Bages, 2023 – 2027
4.3. Expedient 2300/22023. Aprovació increment addicional 0,5% retribucions 2023
4.4. Expedient 2186/2023. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU D'ARTÉS, PLANTES SOTERRANI 1, BAIXA, PRIMERA I SEGONA, I REURBANITZACIÓ DE L'ENTORN
4.5. Expedient 821/2023. Donar compte Informe morositat tercer trimestre 2023.
4.6. Expedient 824/2023. Donar compte informe PMP
4.7. Expedient 823/2023. Donar compte Informació Economicofinancera
4.8. Expedient 2336/2023. Aprovació Modificació de Crèdits
4.9. Elecció Jutge de Pau
5.Mocions no resolutives
5.1. Aprovació Manifest 25N
6.Assumptes sobrevinguts
7.Precs, preguntes i interpel·lacions

Darrera actualització: 28.11.2023 | 10:22