Convocatòria del Ple ordinari del dia 23 de novembre de 2023

Dilluns, 20 de novembre de 2023

Us convidem al Ple ordinari de la Corporació, que se celebrarà el pròxim dijous 23 de novembre de 2023, a les 20:30 hores, amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.Ratificació DECRET 2023-0551: Resolució d'Alcaldia de canvi de data del Ple de novembre de 2023
2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior
3.Donar compte Decrets i acords Junta de Govern Local
4.Àrea de Territori, Sostenibilitat, Serveis Centrals i Serveis a les Persones

4.1. Expedient 1631/2023. Aprovació concessió subvencions activitats entitats 2023
4.2. Expedient 2335/2023. Aprovació del II Pla comarcal per garantir els drets de les persones LGTBI+ i per la diversitat afectiva, sexual i de gènere al Bages, 2023 – 2027
4.3. Expedient 2300/22023. Aprovació increment addicional 0,5% retribucions 2023
4.4. Expedient 2186/2023. APROVACIÓ INICIAL PROJECTE REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MUSEU D'ARTÉS, PLANTES SOTERRANI 1, BAIXA, PRIMERA I SEGONA, I REURBANITZACIÓ DE L'ENTORN
4.5. Expedient 821/2023. Donar compte Informe morositat tercer trimestre 2023.
4.6. Expedient 824/2023. Donar compte informe PMP
4.7. Expedient 823/2023. Donar compte Informació Economicofinancera
4.8. Expedient 2336/2023. Aprovació Modificació de Crèdits
4.9. Elecció Jutge de Pau
5.Mocions no resolutives
5.1. Aprovació Manifest 25N
6.Assumptes sobrevinguts
7.Precs, preguntes i interpel·lacions

Darrera actualització: 28.11.2023 | 10:22