Convocatòria Ple d'abril de 2023

Dilluns, 17 d'abril de 2023 a les 00:00

Ordre del dia de la sessió

Us convidem a la sessió del Ple de l'Ajuntament que se celebrarà el pròxim 20 d'abril de 2023  amb el següent ordre del dia:

 

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2023/4

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. DONAR COMPTE INFORMES PMP I MOROSITAT 4T TRIMESTRE 2022

3.2. DONAR COMPTE INFORME ECONÒMICOFINANCERA 4T TRIMESTRE 2022

3.3. DONAR COMPTE TANCAMENT I LA LIQUIDACÓ DEL PRESSUPOST EXERCICI 2022

3.4. DONAR COMPTE INFORME RESUM ANUAL CONTROL INTERN EXERCICI 2022

3.5. MODIFICACIÓ PLA NORMATIU 2023

3.6. APROVACIÓ IMPRESOS DECLARACIÓ BÉNS I ACTIVITATS MEMBRES CORPORACIÓ

3.7. MODIFICACIÓ PLANTILLA

3.8. MODIFICACIÓ RELACIÓ LLOCS DE TREBALL

3.9. APROVACIÓ CONSTITUCIÓ COMISSIONS ESTUDI MODIFICACIÓ ORDENANCES

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1. APROVACIÓ BASES AJUDES LLOGUER PER A JOVES 2023

4.2. APROVACIÓ CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS EN MATÈRIA EDUCATIVA, EXTRAESCOLAR, CASALS I SORTIDES

5. MOCIONS

5.1. SUPORT A MANIFESTANT

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

6.1. APROVACIÓ ENCOMANA GESTIÓ A CONSELL COMARCAL LICITACÓ SERVEI MENJADOR ESCOLA BRESSOL

6.2. APROVACIÓ CONVENI CUINA COMPARTIDA

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 17.04.2023 | 18:17