Convocatòria Ple de desembre de 2022

Dilluns, 19 de desembre de 2022 a les 00:00

Convocatòria de la celebració del Ple ordinari del mes de desembre de 2022

El pròxim dijous 22 de desembre de 2022, a les 8:15 hores (matí), el Ple de la Corporació es reunirà en sessió ordinària, de primera convocatòria, per tractar dels assumptes que es relacionen:

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2022/12

1.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA CANVI D’HORA CELEBRACIÓ PLE DESEMBRE 2022

2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

3. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

4. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

4.1. Encomanda de gestió al Consorci del Bages per a la gestió de residus.

4.2. Aprovació definitiva Modificació Ordenances Fiscals.

4.3.. Aprovació modificació data de celebració del pròxim Ple de gener del 2023.

5. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

5.1. Proposta aprovació subvencions entitats 2022

6. MOCIONS

7. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

7.1. Ratificació acord Mesa negociació criteris generals processos d’estabilització.

8. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Darrera actualització: 19.12.2022 | 13:51