Convocatòria Ple Extraordinari del dia 13 de maig de 2024

Divendres, 10 de maig de 2024

 

L’ A J U N T A M E N T    D’ A R T É S

 

I N F O R M A

 

El pròxim dilluns 13 de maig de 2024,  a les 8:15 hores del matí, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

ORDRE DEL DIA exp. Gestiona: PLE/2024/7

1.- SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER A LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 9 DE JUNY DE 2024

 

Darrera actualització: 10.05.2024 | 08:42