Convocatòria Ple ordinari mes de maig de 2024

Dilluns, 13 de maig de 2024

El pròxim dijous 16 de maig de 2024,  a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

 1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors: 21/03/2024, 16/04/2024, 18/04/2024 i 13/05/2024
 2. Donar compte Decrets i acords Junta de Govern Local
 3. Àrea de Territori, Sostenibilitat, Serveis Centrals i Serveis a les Persones
  1. Expedient 925/2024. Aprovació Adhesió Comissió Central de Subministrament de la Generalitat de Catalunya
  2. Expedient 884/2024. Informació Economicofinancera estabilitat i sostenibilitat 1T 2024.
  3. Expedient 882/2024. Donar compte de la morositat - 1r trimestre 2024
  4. Expedient 883/2024. Donar compte del període mitjà de pagament PMP - 1r trimestre 2024
  5. Expedient 466/2023. Aprovació Protocol per la prevenció i abordatge de l’assetjament laboral a l’Ajuntament d’Artés (Pla Normatiu 23)
  6. Modificació Ordenança Fiscal núm. 17. Reguladora de la Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals(Escola de Música)
 4. Mocions no resolutives
 5. Assumptes sobrevinguts
 6. Precs, preguntes i interpel·lacions
Darrera actualització: 14.05.2024 | 10:39