Millora Carrer Arquitecte Gaudí

Dilluns, 11 de juliol de 2022 a les 00:00

A partir del dilluns 18 de juliol, s’iniciaran les obres previstes al Carrer Arquitecte Gaudí, que afectaran sobretot al tram que va entre el Carrer Montserrat i Carrer Enric Guadayol i que inclou els equipaments de l’Escola Doctor Ferrer, l’INS Miquel Bosch i Jover i la zona esportiva.

Aquestes obres arriben amb els objectius de Millorar i reparar el vial degut al seu deteriorament pel transcurs del temps i com a conseqüència del seu ús normal. També es millorarà la seguretat i accessibilitat, incrementant l’espai públic per a vianants i suprimint clots, deformacions i irregularitats del ferm.

El projecte preveu les següents actuacions:

 • Establir un únic sentit de circulació per a vehicles, direcció oest-est (ascendent) del Carrer Arquitecte Gaudí i direcció est-oest (descendent) del Carrer Serra del Cadí.
 • Augmentar l’amplada d’ambdues voreres a 1,80m. la vorera sud, d’accés als habitatges, i d’entre 2,35 i 2,85m. la vorera nord, d’accés als equipaments.
 • Creació de tres àrees estratègiques d’estada davant de l’IES Miquel Bosc i Jover, davant de la zona esportiva, i davant escola Dr. Ferrer.
 • Plantació d’arbrat a la zona de vianants.
 • Col·locació de mobiliari urbà: bancs, papereres, fanals, fonts, parc infantil, i jardineres.
 • Establir una zona delimitada d’aparcament de vehicles en cordó.
 • Substitució de clavegueram, amb formació de xarxa separativa.
 • Renovar la xarxa d’aigua potable.
 • Soterrar la xarxa elèctrica.
 • Substitució de la xarxa d’enllumenat, amb soterrament de cablejat.
 • Preveure el soterrament de la xarxa de telecomunicacions.

Les obres tenen una previsió de 4 mesos i un pressupost de 548.935,56€.

IMPORTANT! A partir del dia 18 de juliol (inici de les obres), es canviarà el doble sentit de circulació existent a un únic sentit de circulació per a vehicles, direcció oest-est (ascendent), en tot el tram del C. Arquitecte Gaudí, des del c. Montserrat fins al c. les Parres. També quedarà d’únic sentit de circulació per a vehicles la connexió entre el Diagonal i la Plaça Sant Cristòfol per facilitar la sortida del veïnat de la zona.

Afectacions de les obres:

 • Generalment, de 8h del matí a 18h de la tarda es tallarà el trànsit de vehicles en el tram de vial afectat per les obres.
 • Hi haurà fases d’obra, durant les quals no es podrà accedir amb vehicles en el tram de vial afectat per les obres, per exemple durant l’execució del clavegueram o col·locació de paviments. En aquests casos, s’avisarà amb antelació a tots els veïns per tal que, en cas necessari, deixin els cotxes aparcats fora de l’àmbit.
 • Malgrat s’intentarà prevenir i reduir el màxim, es generaran molèsties per sorolls, vibracions i pols, habituals en aquest tipus d’obra d’urbanització.

Per a més informació o incidències es pot contactar amb els Serveis Tècnics de l’Ajuntament d’Artés al telèfon 938305001 o per correu electrònic a artes@artes.cat.

Darrera actualització: 15.07.2022 | 13:28