Ordre del dia del Ple del dia 25 de gener de 2024

Dilluns, 22 de gener de 2024

El pròxim dijous dia 25 de gener de 2024, a les 20:30 hores, a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, es reunirà el Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària, per tractar els assumptes que es relacionen a continuació:

 

1.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

2.Donar compte Decrets i acords Junta de Govern Local

3.Àrea de Territori, Sostenibilitat, Serveis Centrals i Serveis a les Persones

3.1.Aprovació del pressupost i de la plantilla de l'Ajuntament. Exercici 2024

3.2.Aprovació Pla normatiu de l’Ajuntament d’Artés. 2024

4.Mocions no resolutives

5.Assumptes sobrevinguts

5.1.Modificació de la Relació de Llocs de Treball - gener 2024

6.Precs, preguntes i interpel·lacions

Darrera actualització: 22.01.2024 | 17:23