Ple ordinari octubre 2018

Dilluns, 19 de novembre de 2018 a les 00:00
Ple 25 d'octubre 2018 L’Ajuntament en Ple es va reunir el passat 25 d’octubre a la Casa Consistorial per tal de celebrar la sessió ordinària i tractar els assumptes que es relacionen.El primer punt de l’ordre del dia és la lectura i aprovació dels actes de les sessions anteriors. Dins de l’àrea de Territori i Sostenibilitat s’aprova per unanimitat la proposta d’acord d’incoació redacció POUM i aprovació del programa de participació ciutadana. S’aprova la xifra d’habitants d’Artés pels exercicis 2017 i 2018 amb un total de 5.648 habitants.El darrer punt en aquesta àrea és la proposta d’aprovació del document únic de protecció civil (DUCPROCIM) d’Artés En el punt tres es tracta l’Àrea de Serveis Socials i, dins d’aquesta la proposta d’aprovació de l’increment de retribució del personal i, seguidament la proposta de modificació del Pla Normatiu 2018 ( reglament de protocol i codi ètic). Tots dos punts són aprovats per unanimitat.Dins de l’Àrea de Serveis a les persones s’aprova per unanimitat la creació de la comissió per a la redacció del Reglament de protocols, honors i distincions de l’Ajuntament d’Artés. Recordeu que podeu veure els Plens a TvArtés:http://www.tvartes.cat/videogallery/ple-municipal-octubre-18/
Darrera actualització: 05.01.2022 | 13:47