Ple ordinari setembre 2018

Dilluns, 19 de novembre de 2018 a les 00:00
Ple ordinari 27 de setembre de 2018 El passat 27 de setembre de 2018 es va celebrar el Ple ordinari del mes de setembre. Els temes que es varen tractar són els que s'exposen a continuació.El primer punt de l’ordre de dia va ser la lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors, aprovat per unanimitat i, seguidament  dins l’àrea de Territori i Sostenibilitat s’aprova la modificació del Pla Director de l’Espai de Patrimoni Local.Dins de l’àrea de Serveis Socials, el primer punt és donar compte de les línies fonamentals del pressupost per a l’exercici del 2019. Posteriorment, es dona compte del Dictamen presentat per l’Àrea de Serveis Socials per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. S’aprova amb els vots a favor de ERC i CUP i l’abstenció de CIU la proposta d’aprovació inicial de les ordenances fiscals del 2019. Amb els vots a favor d’ERC i CUP i les abstencions de CIU s’aprova la modificació de crèdit 7/18; les partides a augmentar són la Casa costat Museu, projectes, manteniment Dr. Ferrer, inventariable instal·lacions esportives, escola Bressol, manteniment edifici i altres construccions, Torrent i inventariable escola música amb un total a suplementar de 110.293,15 euros i un romanent líquid de tresoreria per despeses generals de 110.293,15 euros. Els darrers dos punts dins d’aquesta mateixa àrea foren donar compte de l’informe de morositat del 2n trimestre d’enguany i donar compte de l’informe  PMP del 2n trimestre del 2018.En el punt quatre, l’Àrea de Serveis a les persones s’aproven per unanimitat les Festes local del proper any 2019; els dies 2 i 3 de setembre de 2019 s’aproven com a les dues festes de caràcter local. Tot seguit s’aprova en ple el Pla comarcal per garantir els drets ales persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals ( LGTBI).En assumptes sobrevinguts s’aproven les bases i la convocatòria per la subvenció per la compra de bicicletes elèctriques en l’àmbit del municipi d’Artés per unanimitat. En darrer lloc, s’aprova la moció amb motiu del primer aniversari de l’1 d’octubre amb el suport de tots els grups que formen el ple de la Corporació. Podeu veure el Ple a tvArtés:http://www.tvartes.cat/videogallery/ple-municipal-setembre-18/
Darrera actualització: 05.01.2022 | 13:47