Pressupost 2022

Dimecres, 23 de febrer de 2022 a les 00:00

Resum del pressupost municipal per al 2022.

El passat mes de gener, el Ple de l’Ajuntament va aprovar amb els vots a favor d’Esquerra i la CUP el pressupost municipal per al 2022.

Aquest pressupost està fet ja pensant amb la tornada a la normalitat post COVID. Han sigut 2 anys intensos on s’han pensat uns pressupostos en les necessitats bàsiques de les persones, però en aquests nous pressupostos plantegem un retorn a les activitats i gràcies a diferents subvencions molt treballades amb una inversió important en la millora de diferents espais del municipi.

A nivell d’ingressos, tenim previsió d’augmentar els ingressos de l’Impost Sobre Béns Immobles, ja que aquest any plantegem un recàrrec del 50% sobre immobles buits de llarga durada per causes no justificades; això queda compensat per la disminució de l'IIVTNU (Plusvàlua) a causa de la sentencia on modifica els índexs per els càlculs. També augmentarem la recaptació sobre l’Impost d’Obres per la previsió d’obres majors que hi ha de cara el 2022. Aquest any també recaptarem els lloguers del pisos que SAREB ens ha cedit a través d’un conveni de col·laboració. A nivell de subvencions, tenim prevista una per la instal·lació de plaques solars i per poder tirar endavant la redacció del POUM.

Apart d’aquestes dues subvencions, en tenim 3 més de quantitats més importants: una es el pla de Resiliència Local, que està dotada en 105.000€, el programa PUOSC de 250.000€, que estaran destinats a la millora del carrer Arquitecte Gaudí, i finalment el Programa General d’Inversions de 395.000€, que cobrirà el 100% de 3 inversions (la vorera del carrer Rocafort, una fase de la Casa Museu i la millora de l’entorn de l’Escola Bressol).

A nivell de despeses, en aquest pressupost, a nivell de capítol 1 (Personal), incorporarem un tècnic/a informàtic a mitja jornada, un tècnic/a de medi ambient al 80%, un auxiliar per l’aula de lactants i un tècnic/a de desenvolupament local, que està subvencionat. Totes aquestes places no són estructurals, sinó que per unes tasques i temps determinat.

En els altres capítols, les modificacions més destacades són la creació d’una partida especial de 10.000€ per la celebració del Centenari del Club Futbol Artés, augmentem la partida de la Festa de la Verema i també augmentem el personal de neteja per millorar el servei.

A nivell d’inversions, tenim la millora del carrer Arquitecte Gaudí, que puja a un total de 650.000€, un 38% dels quals estan subvencionats, 175.000€ per la millora de la vorera del carrer Rocafort, 150.000€ per a la Casa Museu i 69.944,38€ per a l’adequació de la zona de l’Escola Bressol. Aquestes 3 inversions estan subvencionades al 100% a través del PGI.

També invertirem en la millora de la climatització de Cal Sitges, posant una nova caldera i millorant l’aïllament tèrmic de la Sala 2 de Gener.

Aquest pressupost creix un 12,8% respecte el de 2021, un augment en gran part per les subvencions aconseguides aquest any. És un increment important que esperem que es vegi reflectit en una millora del nostre municipi.

Adjunt trobareu una presentació en format pdf amb un resum del més destacat d'aquest pressupost 2022.

Darrera actualització: 01.03.2022 | 12:58