Restauració i conservació de les muralles de la Plaça Major, del portal de Sant Marc i del conjunt de tines de la Casa Museu

Dimarts, 21 de juny de 2022 a les 00:00

El mes de desembre del 2021 va finalitzar l’execució dels àmbits 2, 3 i 4 de les obres de “Restauració i conservació de les muralles de la plaça Major, del Portal de Sant Marc i del conjunt de Tines de la Casa Museu”. Per a l’execució d’aquestes, l’Ajuntament d’Artés va rebre el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb una subvenció de 15.000,00 euros.

Els àmbits de l’actuació corresponen als següents treballs:

  • Àmbit 2: Treballs de consolidació i reparació del tram lateral est del baluard de la Plaça Major, i treballs complementaris de restauració específica de les troneres del baluard.
  • Àmbit 3: Treballs de consolidació i reparació dels trams de mur de la muralla a l’interior de l’edifici destinat a ampliació del Museu d’Artés, i del conjunt de tines i pous localitzats al subsol. Aquesta actuació necessàriament anirà coordinada amb el projecte i les obres d’adequació de l’edifici del núm. 4 de la Plaça Major amb l’ús museístic en procés de definició.
  • Àmbit 4: Treballs de consolidació i reparació del portal de Sant Marc.

Aquestes actuacions garanteixen la posada en ús de l’immoble i la continuïtat o millora de l’ús. Amb les intervencions previstes als àmbit 2 i 4, muralles de la plaça Major i Portal de Sant Marc, s'ha aconseguit un major nivell de seguretat dels elements que calia consolidar i restaurar, garantint així una millora en l'ús dels espais públics. I, per altra banda, amb les intervencions en l'àmbit 3, interiors de la Casa Museu, es garanteix una visibilitat, actualment inexistent, de les tines i dels paraments del recinte fortificat, posant-los en valor, i convertint-los en un espai d'exposició permanent, creant un diàleg entre el visitant i el patrimoni històric.

L’Ajuntament d’Artés, amb l'execució d'aquestes actuacions, segueix dinamitzant l'atracció turística del municipi, en la qual el patrimoni edificat esdevé el recurs per excel·lència. Se seguirà intervenint en l'ampliació del Museu d'Història d'Artés, fent créixer la funcionalitat de l'equipament dins el territori, amb un creixement de les relacions culturals i socials del nucli antic fortificat.

Aquestes obres s’han executat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Darrera actualització: 28.06.2022 | 14:13