Resum Ple d'Abril de 2022

Dimecres, 4 de maig de 2022 a les 00:00

Resum del Ple d'Abril de 2022.

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera presencial el 27 d’abril de 2022, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Falta l’acta del ple extraordinari.

Unanimitat

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Teresa: relació factures pagina 11, xapes imperdible de que són?

Eli: són les xapes que es van fer per el punt lila del Carnestoltes.

Teresa: relació 12, full 1. On diu classes de dansa contemporània hi ha molta gent?

Eli: no se la gent exacte, però si. Es fa per petits i adults i en les dues hi ha gent. Ja et buscaré el nombre total.

Teresa: full 2, fila 3 millora espais escola de música. Ens les podeu dir?

Eli: es la sala d’insonorització, ja vam dir que estaria obert a tota la ciutadania. De fet algun grup de fora de l’escola ja n’ha fet ús.

Teresa: no s’havia fet fa poc? Ja cal una millora?

Eli: dins al plec hi havia un tema de millores, i poder han passat després.

Teresa: relació 8 full 9, ultima fulla es la nova empresa de manteniment enllumenat?

Enric: Si

Teresa: altaveus escola de música formen part de les mateixes millores?

Eli: no, es un equip que estava pressupostat per 2022 i ara s’han comprat.

Teresa: relació 9 fulla 1, es un particular per acta jurídic?

Enric: si

Teresa: al final hi ha moltes factures d’energia d’una empresa de la població, que són una gran quantitat de que són?

Vane: són totes les factures del consum d’energia.

Teresa: de la junta, pla de seguretat de les muralles, ens podeu dir de que va?

Enric: en pràcticament totes les obres l’empresa ho ha de fer i passa per la junta.

Teresa: expedient 11 pagina 3. Millora zona lúdica esportiva?

Enric: allà a la zona escola bressol tenim unes subvencions, ens van passar l’abans projecte i ara presentem el projecte per els diners que ens donen de subvenció. Ara es farà una primera fase, menys visible ja que es mou la vorera per adequar aparcament i preparar el terreny per la resta de millores.

Teresa: de la relació del 7 abril expedient 12 pagina 9 i expedient 14, que posa compra arbrat i de jardineres. Hi ha queixes sobre el manteniment de jardineria, si en posem més no en tindrem més?

Enric: arbres es planten en escocells buits, i les jardineres penjants es una proposta que van en faroles i es vol preparar. La jardineres normalment estan ben cuidades hi ha més problemes amb les barreres verdes.

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1.DONAR COMPTE INFORME RESUM ANUAL CONTROL INTERN

3.2.DONAR COMPTE DECRET LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2021

Es fan conjunts. Es un informe del control intern d’intervenció. 292 informes només un amb objeccions.

Objeccions va se per un lloguer de la caldera de l’escola que es va haver de fer d’urgència.

Informe s’envia a Sindicatura de Comptes.

Teresa: nosaltres creiem que la part econòmica tot bé, veiem un seguit de recomanacions que creiem que s’han d’esmenar ja que poden se greus.

Vane: falten tècnics a nivell de serveis generals, ja que són totes administratives i fa que no es puguin tirar endavant algunes coses.

Teresa: demanaríem que esta previst fer, per solucionar això.

Enric: ara mateix el que esta previst, es que 3 de les places que ja estan fixes passaran a una categoria superior (a poder se abans de l’estiu) i amb el comitè s’està treballant amb una relació de llocs i també treballem amb el tema de l’estabilització que tenim per llei que ens ajudarà. També tenint en compte que tenim limitacions en el capítol 1 tant de normativa com pressupostaries.

Els contractes caducats alguns s’han anat treien, dels grans al porta a porta ja s’està treballant i amb el d’aigua estem debatent molt el model i la gestió. El de manteniment de parcs infantils també el tenim apunt.

I a les juntes també passem compte amb intervenció dels contractes menors.

Teresa: i la manca d’informes també per el mateix?

Vane: si es per el mateix, una falta de personal adminsitratiu.

Enric: la llei es relativament nova i estem treballant per poder-ho posar al dia però afecta molts nivells i tenim una manca de personal.

Vane: el pressupost es ajustat però tenim capacitat de finançament i un romanent superior a l’any passat. Esta sanejat i compleix amb la llei d’estabilitat pressupostaria.

3.3.PROPOSTA APROVACIÓ TARIFES DE TAXIS

Montserrat: tenim competència de les tarifes de taxi urbanes. A petició de l’associació de taxis de Manresa presentem les taxes i requerir als taxistes d’Artés que les apliquin.

Teresa: nosaltres creiem que en el tema dels taxis hi ha poca informació per els usuaris. Creiem que es bo vetllar perquè tothom ho conegui. Diu que els preus s’exposaran a la parada però no sabem on és.

Enric: no fa referència al lloc on aparquen els taxis sinó on exposem informació publica.

Montserrat: caldria una parada.

Enric: mirarem el tema de la parada i on poder-ho penjar.

Unanimitat.

3.4.PROPOSTA APROVACIÓ CONVENI CUINA COMPARTIDA ESCOLA DR. FERRER

Eli: es el conveni que es fa per compartir aquesta cuina, que va lligat a la nova licitació del servei de menjador per els centres educatius. La cuina d’Artés funcionarà de manera central per altres municipis. Aprovem aquest conveni amb col·laboració amb el Consell Comarcal per poder tirar endavant la seva licitació del servei.

El Consell Comarcal es farà càrrec de les despeses d’ús de la cuina derivades del servei.

Unanimitat

3.5.PROPOSTA MODIFICACIÓ LLOC DE TREBALL CAPORAL I AGENT POLICIA LOCAL

Enric: hi ha hagut un petit canvi en el dictamen i finalment només modifiquem l’agent, ja que per el caporal falta un tràmit amb el comitè que es farà aquest mes.

Es per afegir el subfactor específic d’oficina tècnica per realitzar les tasques que s’especifiquen en el decret, tot i que l’idea seria una persona administrativa que fes les tasques però no es el cas i es fa la proposta.

Teresa: no hi estem del tot d’acord ja que només es per 2 funcionaris de carrera i només es per gestionar multes? Se’ls apuja 347€/bruts?

Enric: ja l’havíem tingut, es va acordar amb el sindicat de policia. Es un complement que queda pagat amb les multes que es recapten.

Teresa: no creiem que s’hagi de pujar aquesta quantitat de diners només per això. Fins ara ho feia administratives?

Enric: fins ara hi havia cops que no es feia i algunes es perdien.

Juan Jose: entenem que es legal no? I que cal fer-ho per no perdre algunes multes.

10 afirmatius 2 en contra.

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No en tenim.

5. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Juan Jose: primer volia demanar si es pot fer una valoració de Fira?

Enric: personalment penso que es positiu el simple fet d’haver-la pogut organitzar. Estem en un canvi de model de compres i els expositors els volem agrair que vinguessin. Tot i la pluja de dissabte la gent va sortir. En les activitats de Cal Sitges i va haver molt moviment i el diumenge hi havia molta gent al carrer tant al diagonal com a la Plaça de l’església. No tenim números encara però creiem que el numero de vendes es bo i els expositors estaven contents de poder tornar. Segur que hi ha hagut errors però era la primera tant del govern com de la tècnica.

Robles: tenen ganes de tornar, i alguns expositors van venir traient el seu aparador ja que tenen un dèficit important de vehicles en aquest moment. Poder per això en algun moment va semblar més desvestida.

Eli: primer agrair els expositors, la valoració formal no esta feta. A nivell dels actes culturals hi va haver molta afluència, felicitar el Futbol per iniciar els actes amb els centenari. I també agrair l’esforç de les entitats de cultura popular demostrant que tornen a estar al carrer i amb ganes de fer coses.

Juan Jose: ens sumem als agraïments i felicitacions a tot el personal que ha treballat. A la part política hi ha hagut algun error, faig referencia alguns problemes de seguretat amb cables elèctrics a la vorera pelats i connexions mal fetes amb perill d’electrocutar-se. Queixes de megafonia que no s’anunciava tant les activitats. La recollida d’escombraries els comerços van rebre poca informació. La zona que es va habilitar per aparcar els veïns no hi havia llum. Són critiques constructives i vull que aprenguem dels errors perquè la pròxima sigui millor.

Eli: ho entomem com una critica constructiva.

Pere: a nivell de recollida volíem que es pogués passar per el mig amb el camió petit però si hi ha hagut problemes ho revisem. Poder establir un punt central enlloc d’haver de pasar seria millor.

Enric: el tema del cablejat, es el primer cop que ho fem amb la brigada abans ens ho feien. HO apuntem.

Juan Jose: fa 8 mesos que es va parlar amb els empresaris del polígon i segueixen tenint queixes de servies basics, neteja, manteniment de les zones verdes,... Creiem que es un punt important del municipi i creiem que caldria treballar més colze a colze. Sabem que alguns estant enfadats encara i s’ha de treballar.

Enric: les reunions periòdiques les tenim, amb el president parlem casi cada setmana. Ara mateix estan tallant i ensulfatant les herbes. Estem treballant el tema de les voreres amb els propietaris i els serveis tècnics. Ahir els vam passar un correu amb tota la neteja feta els últims mesos. Creiem que ara hi ha més conversa que mai.

Pere: el 23 de febrer vam fer una reunió seriosa amb ells. La netedat costa també quan hi ha tants estats diferents de voreres. Ara els passem els carrers que es passa cada dia, i a partir d’aquí mirar si cal fer un increment continu o puntual.

Juan Jose: ja donava per suposat que alguns estaven més satisfets, però amb els que jo vaig parlar encara manifesten preocupació. Celebrem aquest contacte però reitero que amb els que vaig parlar fa pocs dies estaven molestos.

Pere: si podem filtrar per els carrers per anar a veure incito que passa.

Teresa: seguim amb això reivindiquem la zona de deixalles de l’escola bressol. Esta ple i fa molta cosa i s’ha de treure.

Pere: la nova àrea del carrer Narcís Montoriol ja esta acabada, la idea es que el dia 1 de juny entri en funcionament la nova i aquesta deixi d’estar en ús. Caldrà feina perquè la gent no la segueixi utilitzant de punt.

Enric: la idea es treure els contenidors i el paviment i fer alguna cosa per canviar la imatge.

Ramon: la gent s’ha acostumat com a recurs diari i no d’emergència.

Enric: la idea de posar-lo més lluny es acostumar que sigui d’emergència.

Teresa: ens han fet arribar des de la junta del futbol que fa temps que demanen càmeres en alguns punts del camp. Es important per la seguretat de la gent i de les pertinences. En el partit de la Fira van rebentar una porta mateix.

Eli: les càmeres es una petició que te el club, s’ha d’acabar de valorar si cal. L’altre es que rebentar una porta es un acta vandàlic i també cal treballar el perquè la gent trenca coses quan s’enfada. Les càmeres es van plantejar per el terreny de joc, ho plantegem i s’ha d’acabar de mirar.

Teresa: espero que sigui l’ultima vegada perquè ja esta controlada, voldria saber si encara existeix alguna mesura a Artés?

Enric: seguim les mesures marcades per la generalitat. Els temes han canviat i no mantenim cap mesura si no ens obliguen.

Marisa: mantenim mesures, com la mascareta, a l’espai de l’Activem-nos ja que es gent més gran i apliquem com les residencies.

Darrera actualització: 04.05.2022 | 20:08