Resum Ple de Desembre 2021

Dilluns, 14 de febrer de 2022 a les 00:00

Resum del Ple Ordinari celebrat el dia 16 de desembre de 2021.

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 16 de desembre de 2021, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

Disculpen Dani Sanchez

 1. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

  No en tenim

 2. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

  2.1. Donar compte Decret d’Alcaldia núm.2021-0398 sobre línies fonamentals del pressupost 2022.

  Donar compte per obligació de les previsions del 2022.

  Teresa: en apartat ingressos hi ha una previsió de creixement del 23%. De que és?

  Vanesa: es una previsió segons el pressupost inicial del 2022, tenim moltes subvencions previstes. Poder serà més ja que tenim subvencions molt grans.

  Teresa: Impost sobre el valor dels terrenys urbans ha disminuït. A que es correspon?

  Vanesa: l’impost de la plusvàlua la base imposable ha baixat i per això hem previst la meitat. Més o menys es creurà que serà la meitat-

  Teresa: a despeses, els gestos de capital d’un 1.200.000€ que es previst?

  Vanesa: igual que els ingressos, es de les subvencions i per tal hem augmentat ja que augmentarà despesa.

  2.2. Aprovació inicial expropiació finca situada entre el carrer del Fort i carrer Sant Llibori

  Seguint amb el pla del 2017, aquest any és la segona. Es una finca de parc urbà de 1700m2 en 2 nivells, En un total de més de 30.000€

  Unanimitat

  2.3. Aprovació modificació puntual conveni col·lectiu treballadors escola de música

  El personal de l’EMMA el conveni diu que les hores lectives havien de tendir a les 22 hores. Hi havia diferents hores lectives entre els professors i s’ha acordat que tots fessin 22 hores lectives, adaptat a les hores de contracte que tinguin.

  Juan Jose: Hi ha alguna diferencia econòmica?

  Enric: a la Comissió Infomativa vaig dir que no però si.

  Vane: son uns 8000€ entre tots els treballadors.

  Juan Jose: estem d’acord però com que estem amb el tema de reduir costos ens abstindrem

  Teresa: seguim la mateixa línia, en revisió de tots els processos i el gran forat. Aquesta vegada votarem que no ja que es un increment de diners i creiem que s’ha de revisar.

  9 a favors. 2 en contra i 1 abstenció.

 3. MOCIONS NO RESOLUTIVES

  3.1. Moció de suport al model d’escola i a la llengua catalana

  Passem la moció en suport al model d’escola arran de la sentencia d’aquests dies del tribunal de justícia. Donem suport a aquest model.

  Es llegeix la moció.

  Juan Jose: també tenia una moció que anava a presentar però per recolzar al 25%. No l’he presentat perquè votaríeu tots en contra. Donaré el meu parer. La llengua no pot se una eina política i s’ha de buscar el diàleg i així s’aconsegueix l’èxit. La sentencia diu que s’ha de fer des del 2014 incomplint-la i deixant el castellà com a residual. La sentencia es en el marc de la llei d’educació i de l’Estatut d’Autonomia. M’he fet un resum de la llei de política lingüística i la llegiré. Votaré en contra.

  Enric: recordar que JxA va dir que es volia afegir i els afegim.

  Eli: em sembla molt bé però quan es posa la llengua davant del jutjat es un error. Si parlem del 25% parlem de tot, jutjat, mitjans de comunicació, a les plataformes, en castellà. Per això es una miqueta el que defensem una Catalunya lliure per alguna cosa. Existeixen països bilingues però ara el català s’ha de defensar ja que es minoritària i en moltes zones de castellà la llengua catalana es parla molt menys que al castellà. Per tant el nostra dret es defensar-lo en podem, en el marc educatiu, ja que tots els infants parlen les dues llengües, per aconseguir aquesta cohesió social, i seguir amb aquest model d’èxit.

  Juan Jose: hi ha molt a debatre i es trist que un tribunal hagi de dir que s’ha de poder parlar l’idioma oficial. HI ha més del 50% que parla majoritàriament en castellà, però pots fer vida 100% en català.

  Eli: no estic d’acord que es pugui fer tot en català, crec que hauria de se la unica llengua oficial i ha de se la llengua que ens permeti anar a l’administració publica. A nivell particular pots parlar com vulguis.

  Pere: partim de paradigmes diferents i no ens posarem d’acord.

  11 a favor i 1 en contra

 4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

  >No en tenim.

 5. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

  Juan Jose: vull agrair al equip de govern o algun regidor en particular, ja que per fi Artés te una decoració nadalenca com es mereix. Més que un esforç econòmic crec que es una dedicació. Vull agrair com a ciutadà i comerç.

  Marisa: es una feina conjunta entre ajuntament i també els comerços que han posat moltes ganes i dedicació.

  Robles: se’ls va donar una partida econòmica i des de l’UBA s’han posat les piles.

  Marisa: més que de diners ha sigut de la dedicació de tots els comerciants.

  Juan Jose: entre tots ha quedat tot molt bé.

  Enric: la brigada també vull fer menció perquè han fet molta feina de penjar llums, coses a les faroles, el Tió. I també els volem agrair.

  Juan Jose: enhorabona i gracies a tots els que han participat.

  Teresa: vull dir que apart del que ha dit el Juan Jose, m’hi sumo, i també vull agrair a totes les escoles del municipi que estan fent actes al carrer i contribuint a l’ambient festiu. No s’ha pogut fer el Mercat de Nadal però esperem que l’any que ve us puguem convèncer i ampliar una mica més.

  Eli: respecte a les escoles, han fet un gran esforç per combinar-ho amb el COVID que esta tenint més repercussió als centres educatius. Anem minut a minut i s’han hagut de buscar activitats diferents i a l’aire lliure. L’Escola Bressol fa poca cosa, i l’institut fa la seva festa particular.

  Teresa: com està la COVID a Artés?

  Enric: hem pujat últimament, amb 44 casos els últims 7 dies amb una taxa de 1,8 de reproducció amb classes confinades a l’Escola i a l’Institut. Per el que sabem hi ha més incidència en escoles.

  Teresa: s’ha creat una borsa de treball per l’escola de música i l’escola Bressol. Per l’EMMA s’han de fer les proves i per l’Escola Bressol ja s’han fet. Es una previsió o es perquè es necessita més gent a aquests lloc?

  Eli: es una previsió, necessitem tenir borses actives per poder suplir baixes. Les dues estaven caducades i s’han hagut de fer de nou. Escola Bressol s’han fet auxiliars i mestres i l’EMMA ara comença el procés més que res per buscar especialitzacions. Es per tenir-la i poder fer una substitució rapida per una baixa.

  Enric: duren 2 anys i llavors s’han de renovar.

  Teresa: són persones alienes a l’Escola Bressol?

  Enric: les persones no són treballadors, ja que aquests tenen plaça.

  Eli: una persona que estigui d’auxiliar es pot presentar a la mestra, apart d’això la gent sol se externa.

  Teresa: el que volia dir es que a l’escola bressol, hi ha dues persones que són molt properes a persones.

  Enric: cada un te la seva vida personal i es pot presentar a les proves que vulgui i els polítics que incidim.

  Eli: les proves són transparents i no intervé mai cap polític. I tothom com a persona individual pot presentar-se on vulgui.

  Teresa: no vull dir que s’hagi posat ningú a dit, però hi ha gent que m’ho ha dit.

  Robles: explica aquesta gent que hi ha unes bases i que la gent es presenta i ningú i te res a dir.

  Podeu trobar el ple sencer a: https://www.youtube.com/watch?v=vNz3S3GQQcg

Darrera actualització: 15.02.2022 | 16:42