Resum Ple de Juliol de 2022

Dilluns, 22 d'agost de 2022 a les 00:00

Resum Ple de Juliol de 2022

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera presencial el 21 de juliol de 2022, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

Excusen Dani Sanchez

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Unanimitat

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Teresa: junta del 16/6 expedien 15 concessió de recurs a la DIBA, sensibilització. S’han rebut diners?

Nabila: si, hem aprovat la subvenció i es pagaran quan fem actuacions.

Teresa: expedient 17, subvencions per activitats culturals i educatives? Són les que donem a les entitats?

Eli: si són les que donem a les entitats.

Teresa: junta del dia 23, expedient 16, que posa revisió ajuntament?

Enric: es un estudi per saber com esta l’edifici i com millorar-lo. Es per tenir apunt si podem optar a alguna subvenció gran ja que es va just d’espai.

Teresa: expedient 7, socorristes de la piscina municipal? Com ha anat?

Eli: el servei es fa amb una licitació, la vam treure el febrer/març. Es va adjudicar una empresa que va renunciar perquè li faltaven documentes, la segona va semblar que tirava endavant però tampoc va presentar la documentació i ens vam trobar una setmana abans amb un problema. Vam haver d’anar tirant avall fins que casi l’ultima va acceptar. No podem canviar d’empresa si aquesta no renuncia.

Teresa: era l’ultima o penúltima.

Enric: si, es de les de més avall ja que les altres van anar renunciant.

Teresa: junta del 13 juliol expedient 7, podeu explicar això de la zona lúdic esportiva?

Enric: es el que em anat parlant que va dins el Pla General d’Inverions, vam fer un primer procés obert i ara hem adequat la primera fase amb els diners que tenim de la subvenció. Canviem els aparcaments i un cop fet ja es podran començar les fases de dins. Les altres fases encara no estan. Es per poder sol·licitar els diners.

Teresa: expedient 12, aprovació projecte interior casa museu?

Enric: es el mateix cas, aquests dues i la vorera del rocafort que ja esta licitada. Entre aquest i el que ve s’ha de fer.

Teresa: es una despesa gran?

Enric: la tenim subvencionada al 100%.

Teresa: 16/02/2022 factures, serveis d’enterraments? A que es correspon? A una quota?

Roc: es per els serveis d’enterrament que fa Memora al cementiri.

Teresa: restauració de pisos per lloguer social?

Angel: es per l’adequació dels pisos, comptadors,...

Teresa: volem fer esment a una cosa que anem dient, i es que la escola de música surt pràcticament a totes les relacions. Import total aquest mes es de més de 4000€. Creiem que cal reprendre les reunions i parlar del finançament ja que cada mes van sortint despeses.

Eli: ja estaven pressupostat, no es un extra. Les entomarem cara després de FM.

Teresa: sabem que el dèficit es important i ens hi hem de posar per intentar abaixar.

Eli: estem intentat reduir, però es una aposta de futur per nosaltres i a partir d’aqui ho entomem i seguim fent aquest exercici. Hem rebut més subvencions i us ho podem explicar tot a la propera reunió. També cal recordar que no es compleix el 33% que es va pactar, i per tant l’ajuntament fa més front.

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1 Expedient 1353/2022. Proposta d’acord d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 4/2022 per suplement de crèdits.

Explicat.

Unanimitat

3.2 Expedient 731/2022. Dictamen sobre aprovació de les tarifes del Servei de Taxi Urbanes per a l’any 2022.

Ho vam passar fa uns plens, però a petició dels taxis a causa dels preus del gasoil ens han demanat una nova aprovació amb preus nous.

Teresa: nosaltres diem el mateix que vam dir, que si tenen que esta penjades les tarifes en el lloc hi haurien de se.

Enric: si es veritat.

Unanimitat.

3.3 Expedient 864/2022. Aprovació de les dues festes locals 2023 del municipi d'Artés.

Tornem a proposar el dilluns i dimarts de FM, 4 i 5 de setembre de 2023. Ho fem ara per que cal fer-ho abans de setembre.

Juan Jose: nosaltres no hem tingut preferència però des de Junts si, i es va prendre un compromís des de l’Equip de Govern que no s’ha complert.

Teresa: quan vam entrar ja ho vam dir que s’havia de modificar, portem ja 3 anys i això continua igual. No estem d’acord com s’ha portat i votarem que no.

Mariona: demano disculpes per la part que em toca, em va acordar l’únic que no s’ha executat. Intentarem fer-ho per l’any que ve.

9 a favor, 2 en contra i 1 abstenció.

3.4 Expedient 1183/2022. Donar compte Decrets activació i desactivació fase d’ALERTA d’incendi del DUPROCIM.

Es un tràmit que cal donar compte que vam donar d’alta la fase d’alerta quan hi va haver l’incendi entre Artés i Sallent per si anava a més. Simplement es donar compte.

4. MOCIONS

4.1 Moció Catalangate

Teresa: posa ajuntament de Manresa.

Enric: en principi estava modificada, poder la primera que vam donar si que estava malament.

Llegeixen la moció representants del Consell per la República.

Juan Jose: l’he rebut 2 cops, i no l’he vist firmada.

Enric: entrada al registre esta firmada per CUP i ERC, i veig que no la van enviar acabada.

Juan Jose: en les dues posa Ajuntament de Manresa.

Enric: es veritat que ho posa, però la que vam canviar i registrar estava canviat. Es possible que enviessin la que ja tenien que era prèvia.

Juan Jose: nosaltres estem en contra de l’espionatge polític, però creiem que segueix en el victimisme. Podrem estar hores justificant coses però només direm que el maig del 2018 es va demanar una petició d’investigació contra polítics i periodistes amb els vots en contra de la CUP, ERC i Junts. Si volem investigar cal fer-ho tot.

Teresa: ens adherim a la proposta.

Enric: estem en contra de l’espionatge polític, si es victimisme, les dades de 2018 i el referèndum segueix cuejant perquè va se legal i no es va poder aturar. Si que crec que els casos que han sortit ara i tots els casos d’àudio que surten ara estan pujant de nivell ràpidament. No crec que sigui victimisme denunciar irregularitats.

11 a favor i 1 en contra.

5. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No en tenim.

6. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Juan Jose: he vist que des dimarts el carrer Sant Cristòfol amb Passeig diagonal es en contra direcció. Es temporal o definitiu?

Enric: en principi es definitiu, es una proposta de la policia i també per les afectacions de les obres de l’Arquitecte Gaudí.

Juan Jose: És només fins el carrer Barcelona?

Enric: Si es només l’stop, ara funciona com una rotonda.

Juan Jose: era més que per saber si hi havia algun estudi, si ho fem caldria fer-ho bé perquè la placa no es veu.

Enric: si ho tornarem a mirar, van treballar conjuntament policia, brigada i serveis tècnics però els direm que ho revisin. La línia si que s’ha pintat.

Pere: si s’ha de replantejar perquè en una direcció no es veu.

Teresa: vull fer constar que a vegades parlem en representació de persones o del partit. En aquest cas algunes és per les piscines d’Artés sobre els socorristes sembla que no estiguin per la feina i sembla que no fan el que han de fer. Una altre es la neteja de la plaça de la piscina i el carrer que esta ple de brutícia, i després un altre tema que hem vist pasquins i que esta passant a l’escola Pública. I això es cosa nostra el tema dels guals, que ens hi posem ja que es un tema que es va allargant de fa anys. I volem felicitar les persones dels ADF i bombers que han participat en l’extinció d’aquests incendis.

Eli: fa uns dies que ho van comentar, es van avisar i vam parlar amb l’empresa i sembla que han posat remei. Al principi semblava que no feien bé la feina però ara si que ho estan fent.

Pere: hi ha un us social molt accentuat, també ens ha arribat i ho hem dit a l’empresa.

Enric: sobre l’escola, el problema que hi ha es que amb les preinscripcions de P3 hi va haver més inscripcions que la ratio i 5 families per sorteig les deriven a la Vedruna. Nosaltres només podem dir la nostra opinió però decideix el Departament. Aquestes famílies per el que sabem volen anar a la publica i d’aquí ha sortit aquesta reivindicació. Nosaltres sabem això i el departament resoldrà recursos al setembre.

Eli: l’elecció es a nivell familiar i si tu decideixes que vols anar a la publica hi hauries de poder anar. Aquestes famílies no estan matriculades enlloc a la espera del departament, i part d’aquest problema ve per la baixada de P3 que passa de 25 a 20 alumnes. La previsió es que la baixada de ratios es vagi fent en tots els cursos. Demanen una ampliació puntual de la ratio que el departament ho permet.

Pere: es afegim a que les persones han de poder anar a on trien.

Juan Jose: jo també m’hi vaig trobar i estem d’acord que cada un pugui triar.

Roc: sobre el guals ara mateix a nivell d’Equip de Govern no es una màxima prioritat.

Enric: ens afegim als agraïments. I enviar suport als pobles afectats i famílies d’aquests últims dies.

Podeu recuperar el ple sencer a l’enllaç del costat.

Darrera actualització: 22.08.2022 | 19:30