Resum Ple de Juny de 2022

Dilluns, 22 d'agost de 2022 a les 00:00

Resum Ple de Juny de 2022

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera presencial el 16 de juny de 2022, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

1 abstenció 11 a favor

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Juan Jose: tinc una pregunta del 19 de maig expedient 7, sobre una targeta de T-Bus.

Marisa: són prestacions de serveis socials urgents, si hi ha d’haver un desplaçament i cal un trasllat hi ha aquesta possibilitat.

Teresa: jo tenia la mateixa, es una cosa especial?

Marisa: no es molt habitual i es valora des de serveis socials. Són casos molt concrets, tema de metges o possibles oportunitats laborals.

Montserrat: es d’una persona d’Ucraïna que havia de fer un tràmit.

Teresa: ens ha estranyat perquè normalment no passa. Del 12 de maig expedient 5, projecte basic i executiu de l’escorxador. Que s’ha de fer?

Pere: hi va haver una proposta de processos participatius per arreglar l’espai. Vam veure que calia un projecte per ordenar tot l’espai i en base això es van detectar 5 fases, que cal fer el projecte per cada una. I es va fer retorn amb els veïns i les entitats que en fan ús. Ara es farà el projecte executiu de la primera fase que es per millorar la mobilitat a peu, la resta de fases van més endavant.

Enric: aquesta la fem nosaltres perquè hi creiem i la resta estarà subvencionat per diputació.

Teresa: del mateix esta lligada en una que ja havíem parlat?

Eli: diria que es la mateixa ja que no hem fet res més.

Enric: com que les certificacions van per fases es la ultima.

Teresa: subvencions a la xarxa 2000, són subvencions que ens han donat o hem concedit?

Enric: ens les han donat, són de la xarxa de govern local.

Teresa: 26 de maig, expedient numero 6 reserva espais de taules i cadires, es com abans de la pandèmia?

Enirc: s’actualitza cada any i ja hem tornat a la normalitat.

Teresa: expedient del 2 de juny, ens el podeu explicar?

Enric: es el contracte elèctric que ho tenim amb l’ACM per no haver de licitar. Estem en aquest conveni i fem l’adhesió a la prorroga per seguir en el mateix conveni,

Teresa: relació 16, desenvolupament assignatura optativa que vol dir?

Mariona: es va fer a través de joventut. Es va fer una assignatura participativa als instituts que durava un trimestres. Es va fer als dos instituts. Era teòrica i practica i la valoració ha estat bona. Va haver problemes a causa de la situació i no es va poder acabar com es volia. Ara estem pendents de si es vol anar repetint i tenir una continuïtat amb el Kanal.

Teresa: consta a l’expedient?

Mariona: es una optativa apart.

Teresa: fulls 6, serveis de jardineria d’un particular?

Enric: la tenim com a servei propi però algunes s’externalitzen com en altres serveis.

Teresa: en surten varies.

Enric: tenim bàsicament manteniment i algunes coses noves es fan fora perquè es més ràpid.

Teresa: surt reiteradament material de sonorització, com que n’hi ha molts surten molts diners. S’arreglaria posant els equips?

Eli: si que es veritat que podríem millorar els equips de la sala dos de gener, però aquí va per les exigències dels grups i molt cops no les podem suplir amb el que tenim a la sala i s’han de llogar. No es un problema d’Artés, estem dins la xarxa de pobles creatius i es parlar. Cada cop hi ha menys professionals i cada cop el cost es major, ja que la pandèmia ha fet que molt plaguessin i els que queden tenen molta feina. A la llarga ens haurem de plantejar com ho podem licitar, però es una cosa molt complexa per la informació que has de tenir.

Pere: tenim una sala que esta bé però amb deficiències que cal anar suplint.

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

Expliquem diferents punts. Preguntes sobre cotxe policia nou que es vol comprar.

Unanimitat.

3.2 MODIFICACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA MICROCRÈDITS

Enric: trèiem les bases per emprenedoria, són les mateixes, només ham incrementat puntuació en els casos de negocis en barri antic. La resta es igual.

Unanimitat.

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No en tenim

5. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Juan Jose: vull tornar a parlar del tema del robatori del cobra, i de que fallaven dues càmeres i també si com alcalde has rebut alguna explicació de perquè va fallar el dispositiu per el robatori.

Enric: a nivell de mossos no han tingut cap explicació, ells van parlar amb la policia local d’aquí. No es veien en directa però gravaven i des de mossos van poder identificar un cotxe. No sabem com esta el tema. També hem parlat amb una altre empresa de seguretat i venen el dia 22 a fer un diagnòstic i veure per el que va fallar i si hi ha alguna proposta de millora.

Juan Jose: amb dos robatoris que van sortir bé que no sigui un afecta crida.

Teresa: s’obren les piscines municipals, i tema COVID oficialment no es deu saber res però tots sabem que n’hi ha bastant. Voldríem saber si hi haurà mesures especials o serà normal.

Enric: a nivell de COVID segueix la pagina activa i diu que 11 casos els últims 7 dies.

Eli: obrirem el dia 18, de mesures tornem a la piscina del 2019 amb l’aforament de 500 persones i no ens marquen cap tipo de protocol. Les inscripcions seran online i l’entrada serà amb QR per eliminar el paper.

Teresa: veïns del carrer Joan Maragall que cotxes passen a gran velocitat i a veure si es podria fer alguna cosa.

Enric: ho anotem i ens ho mirem, la velocitat ja esta senyalitzada es pot mirar de comprar mobiliari per reduir la velocitat. Si podem saber si hi ha algun punt en concret.

Teresa: també han fet arribar el soroll a les terrasses ara que ve l’estiu,.

Enric: amb la policia estem al cas, els locals saben l’hora i la policia ja fa la ronda cada nit.

Teresa: però si la gent es queixa deu se per alguna cosa.

Enric: la gent esta més al carrer i la majoria de bars per el que sabem estant complint el tancament. També que les sonometries s’han de fer amb les finestres tancades.

Juan Jose: es important saber si es fora d’horari.

Enric: si hi ha alguna queixa puntual es pot trucar a la policia.

Teresa: també felicitar el trasllat del punt de recollida de l’escola bressol. Esperem que es faci un bon ús del nou.

Ramon: ve la revetlla de Sant Joan, avui hem tingut un petit espant. Plantejar mesures es complicat s’hauria d’anar amb peus de plom amb tot plegat.

Enric: farem el tema de prevenció per xarxes i analògic. I el tema de la revetlla oficial esta controlada i supervisada per ADF i es netegen els perímetres. Es important que la gent sàpiga com s’ha de tirar i anar amb compte.

Ramon: era més de recordatori.

Enric: si ara treballarem amb el Roc a partir de la cartellera que hi ha d’interior.

Enric: ja que dius el tema incendi, agrair els ADF d’aquí i de la comarca que han arribat els primers i també als bombers. Ja que podria haver sigut pitjor.

Podeu recuperar el ple sencer a l’enllaç del costat.

Darrera actualització: 22.08.2022 | 19:18