Resum Ple de Setembre de 2022

Dijous, 22 de setembre de 2022 a les 00:00

Resum Ple de Setembre de 2022

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 22 de setembre de 2022, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

Excusa assistència Dani Sanchez

1. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE MODIFICACIÓ DE LA DATA DE LA CELEBRACIÓ DEL PLE DE SETEMBRE DE 2022 (Expedient PLE/2022/9)

Unanimitat.

2. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Unanimitat.

3. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

En tenim 3.

Teresa: Factures de la junta 21 de juliol, la memòria valorada d’urbanització camp de futbol i club esportiu. Ultima línia fulla 1.

Enric: ens ho mirem i ho responem. Sembla que es una cosa de fa temps.

Teresa: full 6 línia 1 de la mateixa relació, associació cultural per la recerca d’història escrita que són 4 pagines de l’Artesenc.

Eli: ho mirem com l’altre i te la responem.

Teresa: del 4 del 8 de la societat protectora d’animals que són 450€.

Marisa: SEPROAN normalment fa esterilitzacions de gats, o que s’ha agafat algun gos que ha hagut d’anar a la protectora. Per l’import diria que es més d’una actuació. Si era un gat atropellat hi ha incineració.

Teresa: full 20 línia 4, que posa alguna cosa del NEI.

Eli: es el cost de col·laboració del NEI amb l’assignatura de teatre musical de l’EMMA

Teresa: de la Junta del govern local de 1 del 9 que hi ha expedient 1 i expedient 4, son subvenció de solidaritat?

Nabila: cada any fem donació a ONG internacionals. I una no s’ha pogut donar.

Teresa: expedient 11, estudi de riscos psicosocials. Esta sobre la taula? No es important?

Enric: no estava clar i es va decidir aparcar, i s’ha passat a la junta d’avui.

 

4. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

4.1.Expedient 1650/2022. Proposta d’aprovació de la xifra d’habitants del Padró Municipal d’Artés de l’any 2022.

Aprovem 5902 habitants.

Unanimitat

4.2.Expedient 1649/2022. Proposta d’aprovació de la Modificació de crèdits 5/2022

Expliquem les modificacions.

Unanimitat

4.3.Expedient 850/2022. Donar compte Informació Econòmica financera 2n trimestre 2022

4.4.Expedient 678/2022. Donar compte Informe Morositat 2n trimestre 2022

4.5.Expedient 677/2022. Donar compte Informe Ple PMP 2n.trimestre 2022

Explica els 3 punts junts la interventora.

Complim la llei estabilitat i paguem en 4,3 dies (màxim 30)

4.6.Expedient 646/2022. Proposta d’aprovació del Compte General 2021

Es va entregar el compte i després d’exposició al públic sense al·legacions s’ha d’enviar al Síndic de Comptes.

Unanimitat.

4.7.Expedient 265/2020. Proposta d’aprovació del Text Refós de la modificació de les NNSS del carrer Sant Llibori

Montserrat: la comissió territorial de la catalunya central va aprovar-ho i per la publicació ens fa presentar un text condicionat amb 3 qüestions formals, ho ha revisat l’arquitecta municipal amb informe favorable del text refós. Només es la publicació, es un tema formal.

Teresa: correspon a la residencia?

Montserrat: si, es el que vam aprovar i demanen 3 coses formals

Unanimitat

4.8.Expedient 1713/2022. Proposta d’adhesió al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l’Energia

Pere: Ja hi estàvem adherits només es un requisit de continuïtat ja que canvia la formar de treball, i canviem el tema de les emissions de CO2 i cal tornar a redactar el pla. Si no tirem endavant amb això ens trobem limitats amb el tema de subvencions

Unanimitat

5. MOCIONS

5.1. Expedient 1712/2022. Moció Correllengua 2022

Llegeix la moció un representant.

Juan Jose: com cada any diem el mateix, estem a favor de promoure la llengua i la cultura però no que sigui la unica llengua vehicular.

Teresa: sabem la aportació econòmica que es farà?

Eli: 1000€

11 a favor i 1 abstenció.

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No en tenim.

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Enric: de les coses d’abans, de la zona del camp de futbol, per poder actuar a la zona escola bressol ha calgut un canvi a les normes subsidiàries allà que ens ha fet una feina fora.

I l’altre es de l’Artesenc, diria que es alguna compra per el llibre que estem fent, però ho acabarem de confirmar.

Juan Jose: tinc moltes queixes últimament, seguint el meu criteri tot el que rebo ho vaig comentant, però en vull parlar de 3.

Una es la direcció prohibida del carrer St. Critofol, es va dir que era una decisió de la policia i si hi havia algun estudi que no he vist. Va dir que era per aparcament a les cantonades que no es pot ja, i es un problema per els veïns ja que a dalt es pot circular. Es demana que es pugui canviar, però si ho mantenim cal senyalitzar bé ja que les senyals no estan correctes. Fins fa poc la gent encara agafava la direcció prohibida i s’ha senyalitzat més aquesta setmana. Demano que es replantegi.

Enric: jo no vaig dir que fos decisió de la policia, era per les obres del carrer Arquitecte Gaudi que serà d’una sola direcció i es possible que pugui el transit allà. El trencant es perillós i ha hagut algun ensurt. Es va fer una decisió conjunta amb policia i serveis tècnics. Carrer Girona es doble sentit però la propera actuació es fer-lo d’un sol sentit. Les plaques, es va demanar reforçar la senyalització, jo no els vaig dir i poder ha anat tard. La tendència són sentits únics i allà la afluència de transit serà major degut a Arquitecte Gaudi que si que tenim en un pla de mobilitat.

Juan Jose: si vosaltres ho creieu, la segona després de 2 anys durs per limitacions COVID, podíem apostar molt fort per una FM però hi ha hagut queixes de de varis col·lectius sobretot dels joves, hi havia competència també d’una alternativa. Una queixa el castell de focs que es va canviar d’hora quan estava anunciat, també dir-li castell de focs es generós. Una altre queixa es moure atraccions a la Zona de l’escola bressol on ara esta ple de material de les obres, una decisió que no ha agradat a ningú (ni pares ni firaires), i quedava molt separat de la resta d’actes. Això es una cosa generalitzada.

Eli: Ha estat feta per 54 activitats, estic d’acord amb el tema joves atribueixo a que anàvem molt avançats però ens vam quedar aturats per una falta de personal a nivell tècnic. Hem fet valoració i si que hem fet incís en això. També ens a afectat el tema de material, ja que en necessitem molt i hem de demanar a altres municipis, i afegint el tema de la certificació dels escenaris i només pot fer-ho el servei tècnic. Has parlat del tema alternativa, jo no vull entrar-hi ja que cada un pot fer el que cregui, tot i que els serveis tècnics també han de fer coses per ells. El castell de focs el vam programar sense pensar que l’endemà començaven els col·legis. Poder caldria publicar-ho millor. Van haver-hi problemes amb el repartiment dels programes. El tema atraccions es un problema, ja que el passeig on volen anar esta acopat per altres activitats, poder es podria tallar tot el passeig però cal revisar a nivell tècnic o altre ubicacions. Estem satisfets tot i que creiem que poder han faltat algunes coses i també donar les gràcies a tots els serveis que han vetllat per aquesta festa. S’han de fer millores inclús a nivell de participació.

Juan Jose: jo no la puc gaudir gaire per nivell professional.

Mariona: hem recollit demandes de joves, si tens alguna queixa concreta.

Juan Jose: no parlaven de falta d’activitats i sobretot de la zona colles.

Mariona: zona colles hem anat tard i ha falta el pal de paller de joventut per poder-.ho tirar endavant.

Juan Jose: el semàfor dels pisos de la caixa regula un pas de zebra davant d’un parc, es un perill ja que normalment són nens. Els veïns diuen que molt cotxes se’l salten o passen per el lateral. Es podrien instal·lar càmeres per multar o demanar un pas elevat per obligar a reduir la velocitat.

Enric: primer si que es veritat que va fallar, i van tardar uns 10 dies a arreglar. Això es de carreteres, podem fer la consulta i que ells ens facin la proposta de millora i poder fer la actuació. Es va fer la mitja rotonda perquè no poguessin entrar tant directa i hagin de reduir velocitat. Podem parlar amb la policia perquè facin algun punt de control.

Teresa: sobre FM ha sortit manca de temps i manca de previsió quan ja sabem quan serà la de l’any que ve. Crec que es un tema que caldria revisar, el tema dels gots de plàstic es un tema que caldria mirar ja que no es tornen a portar i són poc reutilitzables. Els programes de la festa major? S’ha demanat pressupost a la gent del poble.

Eli: el programa esta dins una licitació que fa altres coses.

Teresa: voldria demanar ara que hi som a temps per el mercat o fira de nadal a veure si es podria fer?

Eli: fira de nadal, obrim una comissió i comencem a treballar amb UBA per veure que volen fer i a veure si podem fer alguna cosa.

Podeu recuperar el ple sencer a l’enllaç del costat.

Darrera actualització: 07.11.2022 | 18:14