Resum Ple d'octubre de 2021

Dilluns, 22 de novembre de 2021 a les 00:05

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 21 d’octubre de 2021, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

Disculpen Dani Sánchez.

1. APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

Teresa fa un incís sobre un text que ja és va valorar sobre llegir-lo en el moment.

S’afegeix a l’acta.

Unanimitat

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Teresa demana si l’ordenança fiscal 14, sobre els guals es podrà modificar si es decideix modificar.

El Roc comenta que aquesta es pot modificar en qualsevol moment.

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. APROVACIÓ ORDENANCES FISCALS 2022

Expliquem els canvis de les Ordenances Fiscals.

S’introdueix una bonificació per els vehicles clàssics de més de 30 anys i que puguin acreditar la conservació i interès a través d’un club d’automòbils.

Retornem la taxa d’escombraries comercials al mateix preu, ja que es va bonificar el 2021 a causa dels mesos de tancament del 2020.

Eliminem la bonificació dels tràmits online per empreses per les festes principals, ja que es va posar per incentivar el seu ús.

Modifiquem la taxa de la Piscina Municipal per adequar la bonificació de família nombrosa al que marca la Generalitat. Bonificarem mentre la Generalitat els expedeixi el carnet.

Adaptem les taxes dels Casals al cost actual.

I adaptem les taxes del preu de venda al públic de la Festa de la Verema al cost actual per l’Ajuntament.

 Juan Jose: Demana perquè el preu de bar es molt més alt que el restaurant de menys de 150 metres quadrats.

Pere: Ens vam despistar des de l’any passat, es van fer unes taules amb uns barems i entomem la revisió aquest.

Enric: Dels 6 establiments afectats, 2 paguen la de bar i la de restaurant. Creiem que cal definir bé, ja que hi ha molts casos diferents de bars i que son restaurants. Si no informem en poc demanem que ens ho digueu.

Juan Jose: Hi ha bars que no fan menjar i paguen més del doble.

Ramon: Com es comprovarà el tema de la bonificació de la piscina?

Eli: La Generalitat expedeix un carnet, mentre el tinguin farem la bonificació.

11 afirmatius i 1 abstenció

3.2. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 

Modifiquem varies partides per poder tirar endavant els últims projectes abans de tancar l’any.

Juan Jose: DR Ferrer hi ha dues?

Enric: Una és perquè faltava partida per la compra de la caldera i l’altra per pagar el lloguer de la caldera que tenim temporal.

Ramon: Expropiacions?

Enric: Continuem el pla i tenim l’oportunitat de comprar un terreny més, afegim els diners que faltaven.

Unanimitat

3.3. APROVACIÓ CONVENI SERVEI TELEASSISTÈNCIA

Marisa: És el servei que es fa a través de la DIBA, i s’ofereix a diferents col·lectius que puguin ser de risc. És un cofinançament, 53% Artés i és per als pròxims anys.

Unanimitat.

4. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No en tenim.

5. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Juan Jose: Sabem que marxen 2 policies i potser un 3, que se’n van a un altre lloc. Sabem els motius?

Enric: Hem parlat amb ells, un marxa perquè busca una millora, i els altres perquè no estan bé en alguns punts però que no es un problema polític.

Juanjo: És un tema que segueixo bastant, i cada mes em donen raó. Atracaments, baralles només amb un agent... La situació va a pitjor i pobles del voltant augmenten. Tenim pocs policies i no els deixem fer hores extres. Crec que els hem de deixar treballar i donar tot el suport. I fent referència a la pregunta d’abans, no marxen per diners i no tenen problemes amb el poble, al·leguen que han de treballar sols i que també hi ha intrusisme de RRHH. A què es deu?

Enric: Sí que poden fer hores extres, es van reunir amb tots i es va acordar que a les festes grans i serveis extraordinàries es pagarien. Estem intentant renegociar les condicions, ja que volem els agents que facin falta en els actes grans. Hi ha hagut casos de delinqüència, i vam fer reunió amb els mossos i portem menys casos que el 2020, i no vull dir que els casos no siguin greus. És una preocupació de tots els alcaldes de la comarca, la setmana que ve tenim reunió amb el conseller d’Interior. Suport en tenen, i valorem i parlem tot el que demanen. En condicions normals només hi ha un torn a la setmana que estan sols i vam posar una persones de vacances. Sobre RRHH preferiria no parlar-ho aquí, quedem un dia amb RRHH o la Policia i ho parlem tranquil·lament, crec que aquí parlem de temes polítics i no de disputes entre treballadors. Ens sap greu que marxin els que marxen.

Juan Jose: Marxen dos de segur, perdre dos professionals formats amb una inversió feta de l’Ajuntament, i marxen perquè no se sentin suficientment valorats és una pena.

Enric: Vam ampliar una plaça al gener i ho van agrair, i les podem ampliar amb el pressupost nou (que no s’ha parlat). El que han demanat ho hem intentat portar a terme per ells i per la resta de treballadors. I també tenim deficiències en altres àrees que s’han de millorar.

Juan Jose: Per què només n’hi havia un per verema i un per FM, si poden fer hores?

Enric: Hi ha un malentès general i van dir que no volien, ho estem renegociant, ja que creiem que calen per aquestes festes importants.

Juan Jose: Les obres dels pisos de la Caixa, al carrer Sant Cristòfol, hi ha un contenidor i esta mal il·luminat. Sabem fins quan?

Enric: La policia fa el seguiment, si esta mal il·luminat avisarem. 

Juan Jose: El tema del polígon com està? Si se segueixen fent botellots? I el tema ocupes?

Enric: Ha baixat amb el tema en part per a reobertura de les discoteques i el fred. Seguim posant les tanques i vam estar amb els empresaris aquesta setmana i parlant de coses a millorar i seguir estan a sobre d’això. Tant manteniment com civisme.

Angel: sobre els ocupes s’està fent un treball conjunt entre Serveis Socials i habitatge. Vam recollir la informació per poder fer els lloguers socials, de moment 14 famílies, falta que Serveis Socials ho revisi i fer algunes trobades.

Juan Jose: El tema civisme?

Enric: Estem més a sobre, tenim contacte amb els veïns i de moment no han dit res i la policia tampoc.

Teresa: Voldria saber si les noves normatives menys restrictives afecten en els espais municipals?

Enric: Espais exteriors es pot anar sense mascareta i interiors no.

Eli: Espai públic s’ha minimitzat les mesures, es poden fer balls i sense certificat a l’aire lliure. Demà diuen que pot se que surti una nova resolució baixant més les mesures però esperem les sectorials. De moment interiors que la gent no estigui asseguda caldrà mascareta i certificat COVID, si es assentat no cal certificat. Ho hem començat a fer amb els balls en línia i vam demanar el certificat. Aquesta es la informació que tenim.

Teresa: Per què la Festa de la Gent gran és de 75, i per què no és de 65 anys?

Eli: Sempre s’ha seguit amb la dinàmica que venia. Et donem la raó i es podria replantejar a partir de la jubilació.

Enric: Podria ser per un numero de gent.

Marisa: Tenim 700 persones de més de 75 anys.

Teresa: El tema ascensor, se’ns va dir que teníem el projecte i que el podríem veure la pròxima setmana i fa un mes.

Pere: Quedem un dia i el mirem.

Juan Jose: Mercat de Nadal, tindríem temps a fer-lo? Gironella el farà aquest any.

Eli: Anem una mica justos, no ha ajudat aquest alt i baix a nivell de la pandèmia. No s’ha treballat per poder-ho fer-ho aquest any.

Podeu trobar el ple sencer a: https://www.youtube.com/watch?v=5CCH-0o_zsk&ab_channel=Ajuntamentd%27Art%C3%A9s

Darrera actualització: 23.11.2021 | 14:14