Resum Ple d'Octubre de 2022

Dijous, 22 de setembre de 2022 a les 00:00

Resum Ple d'Octubre de 2022

L’Ajuntament en Ple, reunit de manera telemàtica el 20 d’octubre de 2022, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

Excusa assistència Dani Sanchez

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Teresa: creiem que falta una cosa important que hi va haver una intervenció del públic, encara que no es pugui creiem que s’ha de fer constar.

Enric: no s’escolta en la gravació i la persona que fa l’acta no ho sap.

Montserrat: el ROM no ho contempla i crec que no hauria de reflectir-se en l’acta.

Teresa: si hi ha alguna cosa que atura no es fa constar?

Montserrat: si s’ha d’aturar si que en fa constar però no intervencions.

Enric: si voleu la podem deixar sobre la taula i encarar-ho de cara al pròxim ple.

Montserrat: jo crec que no procedeix.

Enric: passem a votació i ho mirarem per el futur.

10 a favor i 2 abstencions.

Teresa: van quedar unes preguntes per respondre. Quan es farà?

Enric: ho revisem perquè ara no hi caic, pot se al final o fora del ple.

2. DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Juan Jose: tinc 3 coses aclarir, la del 22 de setembre expedient 15, parla de crèdits incobrables en concepte de fallits.

Vanesa: la gestió la fa l’Organisme, i en el cas d’impagats també el gestionen. Aquest es l’import que no s’ha pogut cobrar i s’ha de donar de baixa. Ells tenen 3 barems depenent dels imports deguts, embargament de salaris, embargaments a devolucions tributaries i sobre 1000€ s’embarguen bens. Si no en troben en cap dels 3 al cap d’uns anys es donen de baixa. Es un import inferior altres anys.

Juan Jose: 29 de setembre expedient 25, parla d’un treball de la revolta dels burots? Es un pressupost adjudicat de 8000€

Angel: es un treball que farà una editorial a les 2 escoles. Serà un conte il·lustrat. Es farà unes classes sobre escriptura, elecció dels personatges. I aquest es tot el cost més impressió i edició. Es una editorial molt especifica que només fa això.

Juan Jose: renovació conveni amb el basquet expedient 18 del 6 d’octubre, tinc el dubte de que passarà per ple.

Enric: es un error, perquè si passa per junta ja s’aprova allà.

Teresa: aprofitant l’ultima aquesta prorroga del conveni, es donen cada any?

Enric: es van donar per l’ascens a lliga EBA del primer equip i s’ha donat 2 anys. La donem ara però es per la temporada passada ja que anem per anys naturals nosaltres. L’any que ve no es donarà-

Teresa: factures relació 28, que es?

Mariona: es el “bubble futbol” del Juliol jove.

Teresa: una altre també es?

Mariona: si també es juliol jove.

Teresa: full 3 línia 7 dinars casal Juliol també es això?

Enric: es el menjador del Casal d’Estiu.

Teresa: full 9 relació 28 manteniment i millora de la gespa artificial es una cosa puntual?

Eli: va venir una empresa a avaluar, es va creure que era millor fer un manteniment per allargar la vida útil. Allargaríem uns 5 anys més.

Teresa: tot el tema de finançament del bo social.

Enric: són ajudes de serveis social que es paguen directament a la companyia.

Teresa: relació 29, procés participatiu del parc de can Crusellas?

Pere: venia de Pressupostos Participatius, vam fer un procés per l’ús del parc com les confluències. Es va treballar amb escoles i varies col·lectius del municipi. Es va entregar un memòria participativa amb els resultat, queda publicar-la. Ha sigut un treball de mig any.

Teresa: en la mateixa relació, hi ha de Festa Major un total de 35.000 euros, això també hi deu haver ingressos, però no els veiem i no sabem gaire la valoració econòmica.  La zona de Food Truck hi ha una despesa molt gran.

Eli: no hi ha beneficis, la FM es gratuïta perquè creiem que es un espai de cultura per tothom. Respecta la zona FoodTrucks hi ha el tema de sonorització i un grup electrogen. S’ha baixat import en sonorització respecta altres anys, i també porten 2 grups que no paguem. No tenim ingresso per FM.

Teresa: relació 30, que es exactament flauta travessera júpiter de 1000€?

Eli: vam comprar 2 flautes per l’EMMA per poder fer roda d’instrument amb els alumnes.

Teresa: línies 4 i 5 subministrament de jocs de futbol sala. Entenc que es FM?

Enric: es una subvenció de material esportiu per les zones esportives, pistes de l’escola i de la pista polivalent.

Eli: si i més endavant rebrem les xarxes grans del camp.

Teresa: actes Junta de Govern del 22 de setembre, acceptació de la sol·licitud de 189.000€?

Enric: hem acceptat la sol·licitud per que ens donin 189.000€ però no sabem que ens donaran encara.

Teresa: expedient 27 estudi del Clima Laboral?

Enric: El nom es una persona però es una empresa, es van rebre 3 pressupostos per fer aquests treballs a nivell intern. Ja que a nivell de govern creiem que era necessari. Es un estudi del clima laboral, us podem passar la proposta.

Angel: farà enquestes i entrevistes al personal per saber com millorar els treballs i l’entorn dins l’ajuntament.

Teresa: expedient 8 que posa riscos psicosocials es el mateix?

Enric: es una cosa que necessitem tenir a petició d’un sindicat.

Teresa: contractació urgent d’un servei de Dansa?

Eli: si es una licitació d’urgència ja que anàvem tard perquè l’escola ja havia començat. Són les classes de dansa i expressió corporal.

3. ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1. Proposta Modificació Ordenances Fiscals 2023

Es modifica el IBI urbà i industrial, el cost de la recollida selectiva d’alguns establiments, afegim la gratuïtat de I2 a l’escola Bressol.

10 a favor 2 abstencions.

3.2. Línies fonamentals del pressupost 2023

Vanesa : es una informació que cal enviar al govern i donar compte al ple. Estan fetes amb xifres estables, si teniu algun dubte les podem repassar.

3.3. Modificació de crèdit 06/22

Expliquem les varies modificacions que es duen a terme.

10 a favor i 2 abstencions

4. ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1. Proposta pròrroga Pla local de Joventut

Mariona: el pla local es un lloc es recullen totes les polítiques de joventut, es va fer el 2019 i s’acabava la vigència del pla. Necessitem prorrogar un any per poder accedir a una subvenció, i també per poder-lo actualitzar d’aquí un any.

Teresa: perquè no s’ha pogut fer l’actualització?

Mariona: hem tingut el Kanal tancat, la figura de dinamitzadora de baixa i s’han fet altres processos.

10 a favor i 2 abstencions

5. MOCIONS

No en tenim

6. ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No en tenim

7. PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Juan Jose: fa uns dies vaig enviar unes fotos i vídeos sobre la zona dels pisos de la caixa, hi ha moltes queixes sobre neteja i jardineria a tot al poble però sobretot als pisos de la caixa. Els veïns creuen que esta molt abandonat. No se si cap queixar-se sempre perquè hi vagin a netejar però no caldria. El parc de davant també esta en mal estat. I també amb el servei de recollida de deixalles que no recull.

Enric: gracies per avisar i vam poder actuar. Hi ha molt escocells i poder hi ha més tendència al centre i es descuida una part sense voler-ho. Sobre el parc si que ens van fer un informe per saber com actuar-hi.

Pere: sobre les deixalles, ho vam traslladar a la reunió. Van canviar als operaris i va haver-hi problemes sobretot allà i al carrer rocafort.

Teresa: recordar que en l’últim ple vam parlar de poder fer fira de Nadal, de fer la comissió al més aviat possible per veure si hi som a temps.

Eli: ens hem posat en contacte amb la vedruna que ja feien actes i els vaig comentar de fer un reunió amb ells el comerç i representants polítics. Entre la setmana que ve i l’altre la convocaríem.

Teresa: nosaltres i ciutadans tenim un lloc i ara no hi podem entrar. Es van canviar les claus i les vam demanar fa dos anys i no les hem aconseguit. Durant el dia ja sabem que esta acupat però a les tardes ens aniria bé.

Enric: si ara mateix hi ha els del POUM, aquella zona la volíem obrir perquè anem mancats d’espai. De fet estem mirant un projecte per la part de dalt per si mai tenim una subvenció. Sempre us hem deixat la sala de plens i podem mirar de trobar un espai i un lloc on tenir la clau.

Teresa: últimament hem vist als mitjans que ens han donat una flor d’honor de Vila Florida, uqe s’ha iniciat una transformació. Crec que si s’ha donat crec que es riures dels veïns d’Artés ja que els veïns s’estan queixant de com estan les zones verdes i els jardins. Tots els del Bages que els han donat són del mateix partit.

Enric: primer de tots es una entitat de fora que no la gestiona. Fa molts anys que la tenim igual que altres pobles i no hi manava el mateix partit que ara. Ens han donat el mateix que fa un any i mig ja que aquest any no han vingut. Hi ha molts municipis, la valoració les fan els tècnics que són ex jardiners. Una flor es el mínim, ja sabem que no esta bé la jardineria. Ho fem perquè són gent que en sabem i venen un cop l’any ens assessoren i intentem plasmar-ho. Es gratuït que vinguin,. Acceptem com una critica constructiva i hem fet el programa del ver urbà que ens diu que tenim un dèficit de treballadors. Fem el que podem, i sabem que no tenim la millor jardineria del món. La noticia no s’ha promocionat des de l’Ajuntament i posar que municipalitzem quan es va fer 2016 va una mica tard.

Teresa: revisarem l’anterior acta i si podreu donar resposta.

Enric: si ho revisarem.

Juan Jose: jo crec que ens hauria de fer pensar en com millorar la jardineria i la neteja.

Enric: si ho reconeixem, quan van venir aquests senyors ja ens van criticar la majoria de coses.

Podeu recuperar el ple sencer a l’enllaç del costat.

Darrera actualització: 07.11.2022 | 18:28