RESUM PLE ORDINARI DEL 19 DE DESEMBRE DE 2019

L’Ajuntament en Ple, reunit a la Sala de Plens el 19 de desembre de 2019, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Hi ha dues actes, una del dia 12 de novembre que no és va aprovar per unes objeccions ja aclarides i la del 21 de novembre.

S’aproven les dues per unanimitat

2.- DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

És passaran al pròxim ple després de festes, per poder acabar-les i que els regidors les puguin llegir bé

3.- ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1.- PROPOSTA CANVI DE DATA PLE DE GENER DE 2020

Moure el ple del Gener al 30 de gener, les comissions és mouen també i seran la setmana abans.

S’aprova per unanimitat.

3.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PADRÓ D’HABITANTS D’ARTÉS 2019

Tanquem l’any amb 5698 habitants.

S’aprova per unanimitat.

3.3.- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2020

Ordenança Fiscal 35 – Preu Públic Teatre

És fa més amena i es taxa segons el cost de l’espectacle. També s’inclouen les diferents reduccions:

  • Reducció del 25%, a les persones que es trobin en les següents situacions:

                        1.- Joves entre 13 i 25 anys, que presentin el carnet cultural jove

                        2.- Famílies nombroses o monoparentals que presentin el corresponent carnet

                        3.- Persones que acreditin que estan a l’atur

  4.- Pensionistes per invalidesa permanent, jubilats o vidus/dues i majors de 65 anys

                        5.- Beneficiaris de pensions no contributives que ho acreditin

                        6.- Grups majors de 10 persones i que comprin l’entrada de forma anticipada

  • Reducció del 50%

1.- infants entre 3 i 12 anys que presentin el carnet cultural infantil

2.- Usuaris dels serveis socials municipals (es gestionarà des dels serveis socials municipals)

 

  • Gratuïtat

1.- Els menors de 3 anys

2.- Usuaris de l’aula socioeducativa (es gestionarà des de l’aula socioeducativa)

Ordenança Fiscal 36 – Preu Públic Cursos i Tallers.

S’han afegit les tarifes dels nous Cursos de Curta Durada de l’Escola Municipal de Música. Aquests preus van depenent de les hores dels cursos. Seguint la següent taula:

 

HORES DE DURADA

PREU PER PERSONA

2 hores

12€

3 hores

20€

4 hores

22€

6 hores

30€

 

Junts per Artés demana si tenim dades d’assistència als espectacles d’Artés Cultura.

L’Eli respon que hi ha un control d’assistència i que si volen els passarem les dades. I també que l’assistència no és lineal que depèn molt dels espectacles.

Junts per Artés demana sobre si la modificació de l’OF36 és una proposta de l’EMMA i si és farà un control.

Eli: Han fet una justificació i passa per el Consell Escolar. La selecció dels cursos és fa buscant maneres per complementar les coses que no s’ensenyen de normal en les classes. Apart aquests cursos de curta durada també suposen una obertura de l’escola a un ventall més ampli de la població ja que són oberts a tothom i no només als alumnes de l’escola

Les modificacions s’aproven per unanimitat

3.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CONTROL PERMANENT CONTROL INTERN EN RÈGIM DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS PER A LES DESPESES I OBLIGACIONS, I DEL CONTROL INHERENT A LA PRESA DE RAÓ EN COMPTABILITAT, COM A PROCEDIMENT PER A L’EXERCICI DE LA FUNCIÓ INTERVENTORA SOBRE ELS DRETS I INGRESSOS DE L’ENTITAT LOCAL

Aprovem els següents acords:

PRIMER. Aprovar, que a partir de l’1 de gener de 2020, s’aplicarà el règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics sobre despeses i obligacions per a l’exercici de la funció interventora a l’entitat local i als seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si s’escau, en els termes que preveu l’article 13 del RCIL.

SEGON. Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos de la tresoreria de l’entitat local i els seus ens dependents amb pressupost limitatiu, si s’escau, pel control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els seus drets i ingressos, en els termes que preveu l’article 9.1 del RCIL.

TERCER. Aprovar la guia bàsica de fiscalització de l’Ajuntament d’Artés, amb el contingut de la guia bàsica de fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics de les entitats del sector públic local de la Diputació de Girona, aprovada pel Ple de la Diputació de Girona de data 21 de novembre de 2017, per a l’aplicació dels requisits bàsics a comprovar adaptats a l’acord de Consell de Ministres vigent en cada moment sobre tots els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics, determinats en el citat acord i les seves posteriors modificacions, els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes pressupostaris de l’entitat, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de fiscalització i intervenció prèvia.UNANIMITAT

3.5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT D’ARTÉS

Proposem canviar les hores de les places creades d’arquitecta de les 20 actuals a 25 hores per setmana i d’enginyer de les 15 hores ja creades a 25 hores per setmana.

JxA: Demana si tenim les dades d’hores d’anys enrere per veure d’on venim. I si aquest augment d’hores en un futur és pot reduir.

Enric: Fa 4 anys vam modificar aparellador de 15 a 30 hores setmanals, l’Arquitecta de 9 a les 20 i l’enginyer de 12 a les 15 hores. És derivat de l’increment de feina que s’ha patit els últims anys.

Si està coberta no és pot reduir, en cas de que plagues és podria reduir, ja que són llocs de funcionari.

Jxa: l’enginyer fins ara era un acord amb consell comarcal?

Enric: era un enginyer compartit, i tu demanaves per hores al consell comarcal Però ja teníem la plaça. Com que passem de 15 el CCB ja no ofereix el servei, i per això tornem a buscar un de propi.

JxA: Diu que votarà negatiu, ja que no veu clara la justificació d’una feina que no és podrà tirar enrere.

Enric: Les feines que se’ls ha anat atorgant els últims anys ha augmentat.

Eli: El municipi ha crescut d’habitants però també amb equipaments públics que requereixen un manteniment. S’ha vist perjudicat en el temps de reparació de parts com la calefacció de la 2 de gener.

S’aprova amb 11 vots a favor i 2 en contra.

3.6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS ARTÉS 2020-2025

Aprovem el pla que ens planteja DIBA, de manteniment de camins i que subvenciona una part.

S’aprova per unanimitat.

4.- MOCIONS NO RESOLUTIVES

4.1.- MOCIÓ PER DECLARAR ARTÉS MUNICIPI FEMINISTA

Llegeix l’Eli com a representant d’Esquerra Artés.

 

CUP (Mariona): des de la co-regidoria vetllarem perquè no quedi només en paraules i tingui incidències en tots els àmbits del municipi.

 

S’UNANIMITAT

 

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Sense assumptes

 

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Junts per Artés diu que sobre Pressupostos Participatius la majoria de temes s’han posat conforme és van plantejar els dies de les votacions, menys el de la zona blava que és van canviar el nom. I que s’ha modificat per desgrat amb la proposta.

Des de govern s’entén la queixa i és tindrà en compte. Però també cal dir que en les assemblees s’ajuntaven temes que tenien ena relació, i aquest va se un cas. És va intentar fer una pregunta que englobés el màxim de vessants que van sortir. Tot i així entenem la queixa i ho tindrem en compte.

Junts per Artés també demana quan seran els recomptes.

Serà el dilluns 23 al matí, tot i que una gran part està informatitzada. Les butlletes és guardaran en cas de que es vulguin revisar.

 

Junts per Artés comenta que últimament hi ha hagut molts robatoris en habitatges. Sabem quants robatoris han sigut? JxA: seguretat Artés, fa uns mesos que s’entra a robar. Sabem quantitat i com evitar-ho? I que Sant Fruitós va enviar una queixa al Departament d’Interior.

Enric comenta que la policia té la quantitat i que és pot demanar si volen. És un problema extens en varis llocs de la comarca. En una gran part depèn dels efectius dels mossos, molt limitats a la comarca del Bages. Fa anys que ens queixem d’aquest tema, seguirem mirant solucions.

Podeu recuperar el ple complet al següent enllaç:

http://www.tvartes.cat/videogallery/ple-municipal-desembre-19/

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges