RESUM PLE ORDINARI DEL 20 DE FEBRER DE 2020

L’Ajuntament en Ple, reunit a la Sala de Plens el 20 de febrer de 2020, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

No hi ha hagut temps de transcriure-la, per la llargada i per la urgència de dur a terme altres tasques durant aquests dies.

És passarà en el pròxim ple.

2.- DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Tampoc s’han pogut passar, per la mateixa raó.

És passaran el pròxim ple

3.- ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1.- DICTAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT. ARTICLE 61 (REHABILITACIÓ EDIFICACIONS EXISTENTS CLAU S i CLAU L)

Acord de tràmit perquè l’aprovació ja és va fer el 19/10/19. S’ha fet exposició, s’han passat a les diferents comissions sectorials i els informes rebuts han sigut favorables.

És modificar l’article 61.

S’aprova per 11 a favor i 1 abstenció

3.2.- DICTAMEN APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PLA ESPECIAL CATÀLEG MASIES (LA

FOLGOSA)

Modificació puntual per incorpora la Masia Folgosa. Informes sectorials favorables i cap esmena en exposició pública. Ho passem a comissió territorial d’urbanisme que tindrà l’última paraula.

S’aprova per 11 a favor i 1 abstenció

3.3.- DICTAMEN ENCOMANAR GESTIÓ DIPUTACIÓ INFORMATITZACIÓ NÓMINES I APROVAR CONVENI

L’Ajuntament gestiona les nomines dels seus treballadors amb un programa i assessorament de la Diputació de Barcelona. Per un canvi de polítiques hem d’aprovar un conveni per seguir fent servir el programari. És un conveni per seguir poder treballar amb el programari els pròxims 4 anys.

S’aprova per unanimitat

3.4.- DICTAMEN APROVACIÓ GESTIÓ RECAPTACIÓ 2019

Tancament de la recaptació del 2019 enviat per l’Organisme de Gestió Tributaria.

S’aprova per unanimitat

3.5.- DONAR COMPTE INFORMES TRIMESTRALS INTERVENCIÓ: 4T TRIMESTRE 2019

Donem compte dels informes trimestrals d’intervenció. Seguim complint el temps de pagament a proveïdors i les obligacions pressupostaries.

4.- MOCIONS NO RESOLUTIVES

4.1.- MOCIÓ “COMPROMÍS DE LES CORPORACIONS LOCALS PER IMPULSAR L’ESPORT FEMENÍ”

És presenta conjuntament entre tots els partits.

La moció és llegida per l´’Eli Carracedo , regidora d’esports. (moció)

S’aprova per unanimitat

5.- ASSUPTES SOBREVINGUTS

Aprovació inicial projecte de millora dels accessos al Poligon Municipal

És presenta aquest projecte com a sobrevingut per tema que el projecte s’ha d’aprovar urgentment perquè les obres han de començar el mes d’abril.

S’aprova la urgència per unanimitat

Aquest projecte permetrà ordenar les dues entrades del polígon, creant carrils d’acceleració i desacceleració. També és milloraran les voreres, l’asfaltatge, el pàrquing, la il·luminació, vegetació i clavegueram.

S’aprova per unanimitat.

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Sense precs i preguntes.

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges