RESUM PLE ORDINARI DEL 21 DE NOVEMBRE DE 2019

L’Ajuntament en Ple, reunit a la Sala de Plens el 17 de octubre de 2019, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

Aprovem l’acta del Ple Ordinari d’Octubre per unanimitat.

L’acta del ple extraordinari de Novembre, no s’aprova en aquest ple ja que hi ha coses a revisar.

2.- DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

La Teresa, portaveu del grup de Junts per Artés fa algunes observacions:

  • Demana el perquè la diputació ha desestimat la subvenció per un programa contra les violències Masclistes. LA diputació te uns recursos limitats i no la concedeixen tothom.
  • Demana sobre les ajudes a escolar en temes de material i excursions. S’atorguen a partida d’uns punts definits per la tècnica i no és saben els beneficiaris.
  • Demana sobre una aprovació de despesa, un contracte menor per un programa per la gent gran i sociodependents. És un contracte fet amb Pere Tarrés per cobrir el programa Activem-nos i Respirem que que va finalitzar el passat 30 de setembre.
  • Atorgament subvenció del SOC. Vam demanar dos perfils de joves en pràctiques de garantia Juvenil i ens els han donat. Són treballadors temporals de 6 mesos.

3.- ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1.- DICTAMEN ACCEPTACIÓ FEDER ENLLUMENAT

És una subvenció que ens atorguen per el canvi de l’enllumenat municipal per llums LED. Ës una implementació que ja vam fer i ara ens han donat la subvenció. Queda aprovat per unanimitat.

3.2.- DICTAMEN APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 9/2019

És mouen els diners d’unes partides no usades, per unes partides de manteniment municipal que s’havien de complementar.

També és posen uns diners del romanent de tresoreria a la partida del Consorci d’Abocadors per Canviem diners per augmentar partides que s’havien de complementar.

Les dues modificacions s’aproven per unanimitat.

3.3.- DICTAMEN DE DESIGNACIÓ DEL REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ A L’ENS BAGES TURISME

Designem per unanimitat el Xavier Robles com a representant de l’ajuntament d’Artés a l’Ens Bages Turisme.

3.4.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’OBLIGACIONS TRIMESTRALS I DE MOROSITAT DEL 3R TRIMESTRE 2019

Donem compte que complim el temps mig de pagament de proveïdors.

I que també complim l’estabilitat pressupostaria que ens marquen.

4.- MOCIONS NO RESOLUTIVES

4.1.- “MOCIÓN PARA LA DEFENSA DE LA IGUALDAD DE TRATO ENTRE LAS PAREJAS DE HECHO Y LOS MATRIMONIOS EN EL ACCESO A LA PENSIÓN DE VIUDEDAD”

Ciutadnas presenta aquesta moció, la llegeix el portaveu del grup, Juan José.

En el torn de repliques només usa la paraula el grup d’Esquerra Artés.

Enric, com a portaveu del grup diu que aquests drets ja estaven equiparats en les lleis catalanes suspeses. I que apart que en temes de viudetat també s’hauria d’igualar en temes de fiscalitat IRPF, permís retribuït per unió, nacionalitat, atribució d’habitatge. Tot i així creiem que tots els passos són positius i votarem a favor.

La moció és aprovada per 10 vots a favor i 2 abstencions de Junts per Artés.

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

Presentem una Moció de Suport als veïns Ctra. Sabadell, 6-8. El portaveu d’Esquerra Artés, Enric Forcada, llegeix els acords.

Tant la inclusió com l’aprovació s’aprova per unanimitat.

 

El grup de Junts per Artés presenta la Moció Envers Incineradora Cercs.

Aprovem per unanimitat la inclusió al Ple.

El grup de la CUP demana afegir una esmena ens els acords. S’ha informat JxA abans del ple i ja l’han inclosa. S’aprova igualment per unanimitat la inclusió de l’esmena a la moció.

La portaveu del grup de Junts per Artés, Teresa Puigbò, llegeix la moció.

S’aprova per unanimitat.

6.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Grup de JxA – Van presentar una sol·licitud per fer una fira Nadalenca, ja que les festes de Nadal a Artés són poc ambientades. I quan s’engegaran els llums?

Eli Carracedo: la Fira de Nadal, és va portar al comerç i per manca de temps és va decidir de fer el Nadal 20/21, treballant conjuntament per tirar endavant.

Robles: Sobre el tema llums, estan penjades. S’engegaran el dia 6 de desembre, com s’havia fet. Falten penjar les de UBA que van als arbres.

JxA: Volen més informació sobre el Plec Tècnic del nou servei de Porta a Porta.

Pere Bitriu: estem esperant que l’empresa que fa el plec ens el doni. Quan arribi farem una reunió per presentar-lo davant la comissió.

JxA: Obrir una campanya per nadal en el comerç i escoles per tal de conscienciar en l’utilització del mínim de plàstic i contribuir en el medi ambient.

Pere Bitriu: en reducció de residu està prevista una campanya per el 2020, està en provés de definició encara.

JxA: Demanen si hi ha hagut un despreniment en la paret que hi ha entre la Carretera de Prats i el Carrer de la Fasina.

Xavier Robles: es va detectar falles en el mur, per evitar que caigués s’està fent un estudi del que hi havia i s’està actuant per prevenir.

JxA: Qui fa obre?

Enric: Participen l’aparellador, la brigada i jardineria municipal, amb el suport d’una empresa externa.

JxA: Enllumenat Barquera, falta llum.

Xavier Robles: Estem al corrent però tenim un problema en varis carrers. Hi ha una empresa nova després de licitació, van trobar incidència i ara falta la reparació.

Podeu veure el ple sencer a: http://www.tvartes.cat/videogallery/ple-municipal-novembre-19/

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges