RESUM PLE ORDINARI DEL 22 DE JULIOL DE 2020

Dijous, 30 de juliol de 2020 a les 00:00

L'Ajuntament en ple reunit el dia 22 de juliol a la Sala de Plens.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

Aprovada  

2.- DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

Res a comentar  

3.- ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS 

3.1.- PROPOSTA APROVACIÓ PRÒRROGA CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAGES: SERVEIS SOCIALS 2020 

Unanimitat 

3.2.- PROPOSTA APROVACIÓ MODIFICACIÓ CONVENI CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Amb el nou plec el vidre és passarà casa per casa a recollir, i és una modificació de mutu acord per finalitzar la recollida del vidre quan entri en vigència el nou contracte de recollida de deixalles. Unanimitat

3.3.- PROPOSTA APROVACIÓ PRÒRROGA CONTRACTE RECOLLIDA ESCOMBRARIES I NETEJA VIÀRIA

Per l’estat d’alarma va quedar aturat, aprovem una prorroga del servei fins al màxim que ens permet, fins al març de 2021, però en realitat serà fins que acabi el procés de la nova licitació. També és fa d’acord amb l’empresa. Unanimitat 

3.4.- PROPOSTA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT

Modificació de beques escolars i extraescolars: és crea una partida  de 10.000€ per pròpia per les beques i és desvincula de la partida d’ajuts a les famílies. Ampliació inventariable esports, és canvia les cistelles i altre material derivat de l’ascens del CB Artés. És una modificació per seguretat. Inversions en instal·lacions culturals, correspon a l’import adjudicat per l’asseguradora per la rehabilitació del museu. Dotem la partida per poder començar els tràmits. Unanimitat 

3.5.- DONAR COMPTE DELS INFORMES D’OBLIGACIONS TRIMESTRALS I DE MOROSITAT DEL 2N TRIMESTRE 2020

3.5.1.- DONAR COMPTE OBLIGACIONS TRIMESTRALS SEGON TRIMESTRE 2020 

3.5.2.- DONAR INFORME AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER LA INTERVENTORA MUNICIPAL SOBRE EL PERIODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES D’ACORD AMB EL REIAL DECRET 635/2014, DE 25 DE JULIOL 

3.5.3.- DONAR INFORME AL PLE DE L’INFORME EMÈS PER LA INTERVENTORA MUNICIPAL SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT DE LES OPERACIONS COMERCIALS AFECTADES PER LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUE S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN LES OPERACIONS COMERCIALS

Complim la capacitat de finançament. El període mig és de 25 dies, incrementa per el COVID ja que hi havia algunes factures que no és podien aprovar, tot i aixì seguim complint amb la normativa.  

4.- ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

4.1.- DICTAMEN APROVACIÓ BASES I CONVOCATÒRIA BEQUES ESCOLARS I EXTRAESCOLARS

S’han modificat les bases respecte als altres cursos, abans eren dues beques una de material escolar i l’altre d’extraescolars, i s’han unificat en unes soles bases amb 4 línies d’ajudes. És des de P3 fins a secundaria i educació especial. Unanimitat 

5.- MOCIONS NO RESOLUTIVES

No n’hi han

6.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

No n’hi han

7.- PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

Hi ha un prec del grup de C’s. Presenten un prec respecte a la plantilla de la policia. Raonen el fet de que la limitació en la plantilla afecta el servei que poden prestar. Demanen 3 noves places, donar trasllat a la Conselleria, a la Generalitat i Comissió de Policia.

Enric: fa temps que és parla d’això amb els agents i la resta de la plantilla. No diem que no tinguin raó, i de fet patim una manca de personal en diferents llocs. La policia només pot se amb places de funcionari. Per augmentar cal augmentar el pressupost, i cal estudiar d’on surten els diners. En altres serveis és un canvi de capítol, però no en aquest cas. La llei estabilitat pressupostaria només permet un augment del 2,5% d’augment de capítol 1, i casi tot se’l menjar l’augment salarial que proposa l’estat. Cal definir d’on surten els serveis, com justifiques l’ampliació personal perquè no la tombin. Estem acabant de valorar tota la relació de llocs de treball, amb mirada amplia. Se’ls ha explicat quina és la situació, i de fet estic content de la feina que han fet i fan, i en especial durant aquesta crisi sanitària.

Teresa: no sabíem res, i hem llegit el document i és dur. Si tot és real s’haurien de prendre mesures. Demaneu si s’han consensuat amb les diferents comerciants i si la part dels incidents l’ha dit la policia. Creiem que poder cal un estudi de seguretat ciutadana i de la feina de la policia local. Som contraris a l’ampliació de la plantilla sense l’estudi de les necessitats.

Angel: és una decisió que es parlar i el dilluns els regidors de la CUP és van reunir amb ells per saber les seves peticions. Creiem que cal fer un estudi sobre com ampliem aquesta plantilla.

Juanjo: falta personal i estem d’acord. Per tardar un dia més en un expedient no passa res però la policia no pot aturar un servei i es imprescindible. Sabem que falta personal però per nosaltres és una cosa urgent. Per justificar, estem en estat 4 antiterrorista i s’aconsella sempre anar en parella. I per acabar, no és poden posar interins? Va sortir una sentencia que no validava l’altre.

Enric: la tècnica de recursos humans ens ha dit que no, de fet si és pogués fer seria molt més senzill. Ha consultat a Interior i ha dit que no, cal tenir la plaça creada. No pot se un interí fora de la plantilla.

Juan Jose: per la Teresa, totes les intervencions són registrades. I només hem parlat amb alguns comerciants en concret.

Ramon: en aquest cas i altres, crear la plantilla amb una despesa fixa i a llarg termini. I en primer cas cal fer un estudi. En espera una feina important per endavant ja que apart del voleï també hi ha reunions al polígon. Un brot pot suposar un pas enrere.

Pere: l'anàlisi hi ha de se, i cal analitzar tot l’ajuntament i ens trobem mancances en varies àrees. També saber totes les tasques que ha de fer i si totes les han de fer ells. S'està treballant a nivell intern.

Eli: és important i n’hem parlat, hi ha opinions diferents però tots creiem que la seguretat és important. Hi ha feines que és poden fer sol i algunes que són més problemàtiques. Estem d’acord amb l’estudi com diu la Teresa, i també cal l’opinió de la població. Amb tota la informació podrem trobar una manera.

Juan Jose: ens casos com els de prec són d'emergències i no és poden predir, i és difícil de predir amb un estudi. Sabem que és un cost però s’ha de valorar quina cosa és més important. Fa un any que és parla però no s’acaba de desencallar i creiem que és tema de màxima urgència.

Teresa: Un veí del carrer Barcelona, va trucar a la policia i va demanar a quina hora es tanca la pista de voleï i va dir que no és cosa seva i que això depèn del responsable d’instal·lacions. Hi ha gent fins passades les 24:00 durant dies feiners. I sobretot que vigila les mesures, ja que la majoria no porten mascareta.

Eli: demana qui hauria de fer el control sobre l’ús de mascareta

Ramon: cal poder marcar un horari més clar però cal poder una campanya de conscienciació.

Dani: sobre el polígon, jo i era i érem colla. Si que estàvem junts però amb mascareta i una patrulla de mossos va dir que era correcta.

Mariona: sembla que és culpi els joves, i no només són ells. En els bars també és va sense mascareta. S’estigmatitza un col·lectiu en el qual també s’ha vist molt afectat.

Ramon: no volíem generalització, era només concretar moments de relaxació. La majoria de casos són de trobades familiar on hi ha relaxació. No volem que s’agafi com a costum i poder cal fer una campanya. Era un exemple no una culpabilització.

Teresa: saber horari de la pista.

Eli: el ús de mascareta és obligatori per tothom amb o sense distanciament. És vetllarà l’horari de tancament de la pista de voleï, ja que és molt tard a les 24:00. També concretarem la responsabilització de qui ha de tancar a les 23.00

Enric: en principi el llum amb polsador, a partir de les 23:00 no s’hauria d’engegar més.

Teresa: si que és segueix engegat

Eli: a partir de demà ho vetllem.  Avui és l’últim ple de la Mireia, i volem agrair aquests 5 anys de bona feina que ha fet a l’Ajuntament.

Podeu recuperar el ple sencer a: https://www.youtube.com/watch?v=9_7GW9-a1Ck http://www.tvartes.cat/videogallery/ple-municipal-juliol-20/

Darrera actualització: 10.01.2022 | 14:07