RESUM PLE ORDINARI DEL 30 DE GENER DE 2020

L’Ajuntament en Ple, reunit a la Sala de Plens el 30 de gener de 2020, va celebrar la sessió ordinària de primera convocatòria, per tal de tractar els assumptes que es relacionen.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

S’aproven per Unanimitat

2.- DONAR COMPTE DECRETS I ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL

És dona compte de tots els acords i decrets de la Junta.

3.- ÀREA DE TERRITORI, SOSTENIBILITAT I SERVEIS CENTRALS

3.1.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST 2020 I DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL

Els dos partits de l’oposició presenten les seves objeccions dels Pressupostos presentats per el Govern Municipal.

Els dos grups de l’oposició tenen objeccions respecte al cost de l’Escola Municipal de música d’Artés, així com Ciutadans no veu bé l’adhesió de l’Ajuntament a l’AMI (Associació Catalana de Municipis per la independència).

El grup de JuntsXArtés té dubtes sobre varies partides, sobretot amb temes relacionats amb increments de plantilla i sobre l’ascensor sorgit de Pressupostos Participatius 2020, des de govern s’intenta respondre a tots els dubtes.

Un cop explicats els pressupostos i escoltades les valoracions de l’oposició, és passa a la votació.

S’aproven amb 9 vots a favor i 4 en contra.

 

3.2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTUACIÓ DEL CONVENI-TIPUS PER A L’ASSUMPCIÓ DE LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ D’HABITANTS A LA NORMATIVA VIGENT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Aprovem de manera unànime que la Diputació de Barcelona segueixi fent-se càrrec de la gestió del cens municipal. Gestió del cens a càrrec de la Diputació. Donem continuïtat a la gestió.

3.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL (ROM)

El Govern porta una modificació per crear un nou òrgan anomenat Consell de Govern i, secretaria aprofita per fer esmena d’una errada material.

JxA: Demana quines persones formaran part?

  • En formarà part tot l’equip de govern. És pot crear una retribució per la gent que no te contracte. És un acord del pacte de govern, i servirà per complementar el sous d’alguns regidors que fins ara no estan cobrant.

JxA: creiem que no està massa ben definit

  • És un article redactat tenint com a referència el mateix òrgan de Consell Comarcal del Bages.

S’aprova amb 11 vots a favor i 2 en contra.

 

3.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ ADDENDA PRÒRROGA CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE PROGRAMA MEDIACIÓ DEL LLOGUER

És un programa ja existent, i de forma unànime és decideix seguir apostant.

 

3.5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICI EXPEDIENT LICITACIÓ SERVEI RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA I NETEJA VIÀRIA

 

És vota per unanimitat tirar endavant aquesta formalitat però poder treure els nous plecs, abans de que s’acabi l’actual concessió.

 

4.- MOCIONS NO RESOLUTIVES

4.1.- MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS

 

És dona per llegida, i Ciutadans fa ús del seu torn de replica per mostrar el seu rebuig cap a aquesta moció.

 

S’aprova amb 11 vots a favor i 2 en contra.

 

4.2.- MOCIÓ PER DECLARAR ARTÉS LLIURE DE RACISME

 

Llegim els acords de la moció.

 

Ciutadans fa ús del seu torn de replica per posar en manifest que per ells s’ha d’aïllar qualsevol partit racista sigui d’extrema dreta o d’extrema esquerra.

 

S’aprova de forma unànime.

 

4.3.- DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DEL CONSELL D’ALCALDESSES I ALCALDES DEL BAGES SOBRE LA MOBILITAT VIÀRIA I FERROVIÀRIA DE LES COMARQUES CENTRALS AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA

 

Llegim la moció.

 

Junts XArtés fa ús de la seva replica per fer incís que apart de l’ampliació de carreteres cal millorar el servei de transport públic.

 

S’aprova per unanimitat.

 

5.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS

5.1.- Proposta Augment del 2%

 

És d’urgència per tal de poder pagar la nòmina de febrer ja amb l’increment salarials sense endarreriments. Aquest és l’augment anual aprovat per l’estat.

S’aprova per unanimitat.

5.2.- Proposta Tresorer A1

 

És un tema d’urgència perquè és un expedient endarrerit d’aquesta posició i ens han donat 10 dies per acceptar les modificacions que ens han donat, si passem els dies haurem de tornar a començar els tràmits.

Aquest és un lloc preceptiu, els acords per el lloc de treball de Tresorer és van prendre fa temps i ara ens reclamen aquesta modificació.

S’aprova per unanimitat.

 

6.- PRECS, PREGUNES I INTERPEL·LACIONS

Junts per Artés:  Volen saber les destrosses i les previsions d’arreglar desperfectes del Gloria.

Resposta: S’ha cremat la línia elèctrica del campanar i el museu. Els Campanar només s’ha de netejar, i el Museu apart de la brutícia generada per el foc s’ha cremat la porta i ha caigut el guix del sostre del primer pis. NO sabem exactament com és va produir el foc, estem intentant saber com va passar.

D’aquesta línia també penjaven les bombes d’aigua del dipositi de la Plaça i alguna línia d’enllumenat públic.

Estem esperant la valoració del perit, i saber si l’assegurança és fa càrrec i amb quina quantitat de diners.

Vindran experts a revisar el material exposat i el dia 12 de febrer vindrà la cap de Museus de Catalunya.

Per afrontar la reparació dels desperfectes estem pendents de la línia d’ajuts que treure la Diputació de Barcelona i les del Ministeri d’Interior, això com les d’altres possibles ens.

La zona del Colomer, on es troben el Llobregat i Gavarresa és una de les més afectades.

Respecte a l’enllumenat públic l’afectació, s’ha intentat de moment que tots els carrers tinguin llum encara que sigui inferior a l’usual. Hi ha alguna averia tant en cablejat com en equips, algunes causades per la humitat. Falta la valoració definitiva de l’empresa responsable per saber quan el servei estarà restaurat del tot.

Junts per Artés demana sobre l’estat de les lleres dels rius.

Resposta: és rius han acumulat molts sediments. HI ha alguna passarel·la amb el pas de l’aigua taponat. S’esta coordinant amb pagesos i ADF ja que són els més coneixedors del camins.

Alguns veïns també s’han vingut a queixar. Intentarem iniciar vies de subvencions juntament amb els ajuntaments del voltant per poder fer més pressió.

Junts per Artés: Arriba que el poble està brut, que és manca de manteniment. Sobretot per el tema dels gossos.

Resposta: l’empresa de recollida és la mateixa que la de neteja. Estem treballant perquè en el nou plec millori el tema neteja, que en aquest passat va quedar una mica infradimensionat. També s’estan engegant campanyes per el tema les caques de gos.

Junts per Artés diu que el manteniment dels últims mesos ha sigut molt inferior del previ a les eleccions.

Resposta: Aquests últims mesos la brigada ha patit moltes baixes, ara s’esta recuperant una plantilla normal, per això en les últimes setmanes s’ha vist una mica de millora.

Junts per Artés diu que el plafó que hi ha a l’entrada de l’ajuntament està deteriorat.

Resposta: la Brigada li farà manteniment i revisarem papers

Junts per Artés sobre el futur del punt de recollida llar d’infants

Resposta: Amb el nou plec va al polígon.

Junts per Artés la Parada del bus gran és van posar pilones que éstrenquen i aparquen cotxes. Seria possible afegir torretes per tal d’impedir l’aparcament de cotxes.

Resposta: S’ha plantejat. Mirarem d’adequar amb la maniobra del bus.

Junts per Artés  en els pressupostos participatius 2019 (PP2019). Una Treballadora Familiar va costar més del que és preveia. I el cicle de cinema va costar només 5 euros??

Resposta: Vam aconseguir una subvenció de Generalitat per el cicle de cinemes i la vam aprofitar. La treballadora familiar

Junts per Artés demana sobre la creació d’una escola d’Art dels PP2019

Resposta: Va sortir una Escola d’Art, no va se viable fer una escola i és van impulsar una varietat de tallers. Els tallers és segueixen fent i si algun dia és pot és farà l’Escola

Junts per Artés demana per la partida de PP2019 de la piscina va passar de 6k € a 24k €.

Resposta: I va haver uns problemes que van fer incrementar el pressupost, com averies en el torn.

Junts per Artés  no és van donar les ajudes per a la rehabilitació de pisos

Resposta: No és van gastar perquè eren uns microcrèdits que per canvi de consistori va faltar temps per poder crear i treure les bases.

Junts per Artés  demana que és el Wifi EU

Resposta: és una subvenció EU per isntal·lar punts de Wifi. Ja està casi tancat el contracte amb l’empresa i començarà en breus l’instal·lació.

Junts per Artés demana si les propostes de PP2019 que no és van fer és faran aquest any.

Resposta: S’intentaran tirar endavant totes les que és puguin. S’estan tornant a valorar algunes. La campanya de civisme aquest any és farà sobre animals.

Mercat Ecològic és va temptejar, no va semblar que avances però s’hi treballa. A la FIRA és mantindrà la part de Sobirania Alimentaria.

Podeu recuperar el ple sencer en el següent enllaç:

http://www.tvartes.cat/videogallery/ple-municipal-gener-20/

1
 

Xarxes socials

Tota la informació d'Artés i de l'Ajuntament a les xarxes socials. Segueix-nos al Twitter i al Facebook per estar informat de l'actualitat del municipi de primera mà.

 

Telèfons d'interès

938 305 001 Ajuntament

061 Emergències mèdiques

112 Emergències

Més
 

El temps a Artés

Salutació de l'Alcalde

Salutació de l'Alcalde

Benvinguts al nostre portal virtual d'informació municipal. En aquesta web hi podeu trobar tota la informació relacionada amb l'Ajuntament i el poble d'Artés: la nostra història, el nostre patrimoni natural i cultural...

Llegir més

Galeria d'imatges