Pla de govern i retiment de comptes

Legislatura 2019-2023

El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura, que recull els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà l’equip de govern de l’Ajuntament d'Artés, més enllà de la seva activitat ordinària.

L’Ajuntament d'Artés considera que informar i retre comptes amb la ciutadania ha de ser un dels principals eixos de la transparència de qualsevol administració pública.

En aquest apartat podeu consultar diferents documents que resumeixen l’acció de govern de l’Ajuntament o recullen els aspectes més significatius dels diferents mandats.

Clica aquí per descarregar-te el Pla de Govern 2019-2023 de l’Ajuntament d'Artés

La rendició de comptes és el conjunt de mecanismes que permeten explicar i exposar, de manera objectivable, el grau d'assoliment i el compliment de les diferents actuacions i propòsits dels diferents projectes de poble.

El retiment de comptes és un element clau de la transparència de les administracions públiques i dels governs oberts.La transparència i el retiment de comptes són eines que constitueixen una millora en la legitimitat i l'eficàcia de les actuacions públiques.

Ambdós conceptes no es limiten únicament a exercir un control extern i retrospectiu de l'actuació pública, sinó que integren la participació activa de la ciutadania i de la resta d'agents implicats en els circuits de la gestió pública i, concretament, en les fases d'avaluació i valoració de resultats.

Clic aquí per descarregar-te el Retiment de Comptes 2019-2023 de l’Ajuntament d'Artés

Darrera actualització: 17.07.2023 | 15:19
Darrera actualització: 17.07.2023 | 15:19