Comissions informatives

Les comissions informatives són òrgans municipals col·legiats complementaris dels òrgans de govern creats amb l'objecte que tots els grups municipals tinguin informació i participació completes en la política municipal, amb caràcter deliberant sense atribucions resolutòries i amb funcions d’estudi, informe i consulta.

Àrea de territori, sostenibilitat i serveis centrals


Composició

President, ENRIC FORCADA VALIENTE, Esquerra Republicana – AM
President suplent, ELISABET CARRACEDO MAÑOSA, Esquerra Republicana – AM
Vocal, MARISSA TRULLÀS LEDESMA, Esquerra Republicana – AM
Vocal suplent, XAVIER ROBLES CIRIA, Esquerra Republicana – AM
Vocal, ROC COMAS PLANS, Esquerra Republicana – AM
Voal suplent, NABILA EL MORANI ZAHID, Esquerra Republicana – AM
Vocal, PERE BITRIU COMALLONGA, CUP Artés
Vocal, MARIONA ALTIMIRA SALLENT, CUP Artés
Suplent de vocals, ÀNGEL CAMACHO PÉREZ, CUP Artés
Vocal, RAMON COSTA PONT, Junts X Artés
Vocal suplent, TERESA PUIGBÒ FÀBREGA, Junts X Artés
Vocal, JUAN JOSÉ SALVADOR PÉREZ, Ciutadans
Vocal suplent DANIEL SANCHEZ PARREÑO, Ciutadans

Calendari

Les sessions informatives se celebren una setmana abans de la celebració del Ple, a la Sala de sessions, a partir de 2/4 de 9 del vespre

Àrea de serveis a les persones


Composició

President, ENRIC FORCADA VALIENTE, Esquerra Republicana – AM
President suplent,MARISSA TRULLÀS LEDESM, Esquerra Republicana – AM
Vocal, ELISABET CARRACEDO MAÑOSA, Esquerra Republicana – AM
Vocal suplent, ROC COMAS PLANS, Esquerra Republicana – AM
Vocal, XAVIER ROBLES CIRIA, Esquerra Republicana – AM
Voal suplent, NABILA EL MORANI ZAHID, Esquerra Republicana – AM
Vocal, PERE BITRIU COMALLONGA, CUP Artés
Vocal, MARIONA ALTIMIRA SALLENT, CUP Artés
Suplent de vocals, ÀNGEL CAMACHO PÉREZ, CUP Artés
Vocal, RAMON COSTA PONT, Junts X Artés
Vocal suplent, TERESA PUIGBÒ FÀBREGA, Junts X Artés
Vocal, JUAN JOSÉ SALVADOR PÉREZ, Ciutadans
Vocal suplent DANIEL SANCHEZ PARREÑO, Ciutadans

Calendari

Les sessions informatives se celebren una setmana abans de la celebració del Ple, a la Sala de sessions, a partir de 2/4 de 9 del vespre

Darrera actualització: 2.02.2023 | 10:51
Darrera actualització: 2.02.2023 | 10:51