Programa d’actuació municipal d’habitatge

Dijous, 22 de juliol de 2021

En el marc del Catàleg de Serveis 2016, la Diputació de Barcelona ofereix als municipis el suport “Programes d’actuació municipal d’habitatge”. Aquests són instruments de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en matèria d'habitatge en un escenari temporal concret amb l'objectiu de donar eines als ens locals per a planificar globalment el disseny de les polítiques d'habitatge.

Aquest document és el resultat del procés d’assessorament i assistència tècnica realitzat durant els mesos de novembre de 2016 i juliol de 2017 i ha consistit en la detecció de les principals problemàtiques en matèria d’habitatge, en la definició d’uns objectius i estratègies d’abordatge i en el disseny d’accions i eines per la seva gestió futura. Aquest programa ha de situar l’Ajuntament en disposició de passar a l’acció en els propers mesos, amb una estratègia clara, concreta i consensuada.

Darrera actualització: 14.09.2021 | 07:46