Programa d’actuació municipal d’habitatge

Dijous, 22 de juliol de 2021 a les 00:00

En el marc del Catàleg de Serveis 2016, la Diputació de Barcelona ofereix als municipis el suport “Programes d’actuació municipal d’habitatge”. Aquests són instruments de planificació no reglada, de contingut tàctic i operatiu, en el qual es programen actuacions locals en matèria d'habitatge en un escenari temporal concret amb l'objectiu de donar eines als ens locals per a planificar globalment el disseny de les polítiques d'habitatge.

Aquest document és el resultat del procés d’assessorament i assistència tècnica realitzat durant els mesos de novembre de 2016 i juliol de 2017 i ha consistit en la detecció de les principals problemàtiques en matèria d’habitatge, en la definició d’uns objectius i estratègies d’abordatge i en el disseny d’accions i eines per la seva gestió futura. Aquest programa ha de situar l’Ajuntament en disposició de passar a l’acció en els propers mesos, amb una estratègia clara, concreta i consensuada.

Darrera actualització: 14.09.2021 | 07:46