Relació de llocs de treball

RLT


La relació de llocs de treball és l’instrument tècnic que permet l’ordenació del personal d’acord amb les necessitats dels serveis i estableix els requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball. Aquesta inclou tots els llocs de treball de funcionaris, laborals i eventuals, independentment si estan o no pressupostats. En aquest apartat, doncs, podràs consultar tota la relació de places d’un ens.

Clica  aquí  per consultar l’Anunci d’aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal de diferents anys

Personal funcionari


Personal laboral


Directius i càrrecs de confiança


En la legislatura 2019-2023 l’ajuntament d'Artés no disposa de directiu ni de càrrecs de confiança

Clica aquí per conèixer quant cobren els empleats públics de l’ajuntament d'Artés en funció de les categories dels treballadors.

Darrera actualització: 22.02.2023 | 12:03
Darrera actualització: 22.02.2023 | 12:03