Resolucions judicials

En aquest apartat podeu trobar totes les sentències, resolucions administratives i judicials, dictades pels organismes competents, en què la institució n’és part o si alguna d’aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en la institució (com l’alcalde/alcaldessa, els regidors/es).

També les resolucions judicials definitives sobre compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, anonimitzades.

Any 2022

Durant l’any 2022 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament d'Artés en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació. Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament d'Artés dins l’any 2022.

Any 2021

Durant l’any 2021 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament d'Artés en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació. Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament d'Artés dins l’any 2021.

Darrera actualització: 22.02.2023 | 11:24
Darrera actualització: 22.02.2023 | 11:24