Justificació de les subvencions a entitats i associacions 2022

Dilluns, 9 de gener de 2023 a les 00:00

Les entitats i associacions d'Artés ja podeu presentar les justificacions de les subvencions de l'exercici 2022.

El termini màxim de presentació és el 28 de febrer de 2023.

 

 

En el següent enllaç, trobareu l'anunci amb la relació de subvencions aprovades pel Ple en la sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2022, corresponents a projectes d'entitats i associacions exercici 2022:

https://artes.eadministracio.cat/board

 

Els documents que haureu d'omplir i adjuntar al tràmit específic de justificació de subvencions i el mateix tràmit, els trobareu a la Seu electrònica (Justificació de subvencions a entitats i associacions) en el següent enllaç: 

https://artes.eadministracio.cat/?x=VYvnP2RvQOxPfnad6QkxXHP76kbmvYa2gkHvBI55h2sgTtPt*2UYTAixCV6cmFgDtCi8*20U5CZAcvHb*ktxvvkjG1H0QwU2J0aM6OhUy*PlqjLQEQSMabupg*y4USrh*WaZs3PmrewNtTdn0SwbKJHz6PT6*9d2Ayk8NmTQ*Fetx4TAGuDA52plx0WrASUnRGBYInZYIhIdH4QuNM71HA

 

Cada projecte subvencionat es presentarà individualment amb un tràmit i els documents que haureu d'adjuntar-hi son els següents:

 

1.- Formulari de justificació de la subvenció.

2.- Memòria de l'activitat seguint les pautes que s'especifiquen en el formulari de justificació.

3.- Annex 1: Aquest formulari ja el vau presentar juntament amb la sol·licitud, ara caldrà que presenteu el mateix però omplint també la part de la liquidació del projecte.

4.- Annex 2: Relació de factures que es presenten per a la justificació amb totes les dades que se sol·liciten.

5.- PDF únic amb totes les factures que s'utilitzen per a la justificació i que es troben relacionades en l'Annex 2.

6.- Publicitat de les activitats subvencionades i que s'hagin publicitat on consti la col·laboració de l'Ajuntament d'Artés

 

RECORDEU QUE EL TERMINI MÀXIM DE PRESENTACIÓ DE LES JUSTIFICACIONS ÉS EL 28 DE FEBRER DE 2023

 

Per qualsevol dubte o informació, podeu adreçar-vos a les Oficines municipals, en horari de 8:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres (telèfons 938 203 815 o 938 305 001).

Darrera actualització: 09.01.2023 | 11:56