Millora de la xarxa d'aigua i la vorera del C. Rocafort

Dilluns, 10 d'octubre de 2022 a les 00:00

Millora en la xarxa d'aigua i la vorera nord del C. Rocafort, entre el C. Montserrat i el C. Callarís.

Substitució de la xarxa d’aigua potable de fibrociment existent, així com la reparació del paviment de la mateixa vorera, en mal estat de conservació, i l’adaptació dels guals de vianants, convertint-los en adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

També, s’aprofita l’obertura de la vorera per fer el soterrament d’un tram de línies de telefonia i baixa tensió a l’extrem oest de l’àmbit d’actuació, per tal d’eliminar els cablejats aeris i un suport de fusta a vorera.

S’establirà un únic sentit de circulació per a vehicles en els següents trams de carrers:

  • C. Montserrat, entre c. Rocafort i c. Bruc: únic sentit direcció sud (pujada).
  • C. Sant Pelegrí, entre c. Rocafort i c. Bruc: únic sentit direcció nord (baixada).
  • C. Bruc: únic sentit direcció oest.

Les obres s'iniciaran el dia 24 d'octubre amb una durada prevista de 2 mesos i un cost de 150.524€.

Les afectacions de les obres seran les següents:

A partir del dia 24 d’octubre (inici de les obres) i fins a l’acabament (aprox. 30 de desembre), es tallarà el c. Rocafort direcció Navarcles, entre la ctra. de Sallent i el c. Montserrat. També, es tallarà la ctra. de Sallent direcció al centre, només es podrà circular direcció Cabrianes.

Durant l’execució de l’obra, s’eliminà el cordó d’aparcament de l’àmbit d’actuació al c. Rocafort, amb fases i trams d’obra, per l’acopi de material de l’obra.

Generalment, de 7:30h del matí a 18h de la tarda, no es podrà accedir amb vehicles als garatges de la vorera nord, en el tram de vial afectat per les obres. Hi haurà fases d’obra, durant les quals no es podrà accedir amb vehicles als garatges de la vorera nord, en el tram de vial afectat per les obres, per exemple durant la col·locació de paviments. En aquests casos, s’avisarà amb antelació a tots els veïns per tal que, en cas necessari, deixin els cotxes aparcats fora de l’àmbit.

Malgrat s’intentarà prevenir i reduir el màxim, es generaran molèsties per sorolls, vibracions i pols, habituals en aquest tipus d’obra d’urbanització.

Per més informació podeu contactar amb els Serveis Tècnics de l'Ajuntament al telefón 93 830 50 01 o per el correu artes@artes.cat

Darrera actualització: 10.10.2022 | 19:07